Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 6. CẦN MƯU SĨ 3K

24
6 Vì người khôn đánh giặc dùng mưu,
Càng đông mưu sĩ,
càng nhiều chiến công.
(Bản Hiện Đại)
Sự khôn ngoan giúp kẻ khờ nên khôn, người trẻ tuổi hiểu biết và thận trọng (Châm Ngôn 1:4). Chính vì thế mà người khôn ngoan cần nhờ vào “mưu khôn”.
Có người quá tự phụ, chẳng cần “mưu khôn”, chẳng cần “mưu sĩ” cứ tự tung tự tác theo ý mình. Trong cuộc đời của mình, ông Sam-sôn chẳng nghe theo ý kiến của ai cả. Những chiến công của ông mở đường cho thất bại và bất an cho ông lẫn cho những người ông lãnh đạo.
Có người lại quá khờ khạo khi tôn kẻ ác làm mưu sĩ. Như vua A-cha-xia lên ngôi lúc 22 tuổi. Vua đi theo đường lối của gia tộc A-háp, vì bị mẹ xúi giục làm điều ác. Vua làm ác trước mặt Chúa, đúng như gia tộc A-háp đã làm, vì dòng họ A-háp làm cố vấn cho vua sau khi vua cha qua đời, để rồi đưa vua vào chỗ diệt vong. (II Sử Ký 22:4)
Có người thiếu khôn ngoan chỉ bàn luận và nghe theo lời đề nghị của các mưu sĩ đồng trang lứa và thân cận với mình mà bỏ qua ý kiến của những bậc cao niên kinh nghiệm. Vua Rô-bô-am không nghe lời khuyên của những bậc cao niên, nhưng bàn với những người trẻ, đồng trang lứa và thân cận với mình. (I Các Vua 12:1-15) Thật đáng tiếc cho vua Rô-bô-am, người từng được vua Sa-lô-môn dạy dỗ.
Khi còn nhỏ chắc vua từng nghe và hiểu thế nào là sức mạnh của sự khôn ngoan. Có một thành nhỏ kia, dân cư thưa thớt, lại có một vua hùng mạnh đem quân vây thành. Trong thành có một người nghèo mà khôn, bày mưu cứu được thành. (Châm Ngôn 9:14-18)
Chúng ta luôn luôn bị cám dỗ xa rời lời khuyên của người kính sợ và nhờ cậy Đức Chúa Trời. Tai chúng ta như nghe những câu nói của ông Ráp-sa-kê: “Đừng ai để cho Ê-xê-chia đánh lừa”, “Đừng nghe lời Ê-xê-chia”, “Đừng tin lời Ê-xê-chia gạt gẫm”. “Nếu các ngươi cầu hoà và thần phục ta (vua A-sy-ri) thì ai nấy sẽ được ăn trái nho, trái vả vườn mình, uống nước giếng mình, cho đến ngày ta đem các ngươi vào một xứ giống như xứ này…. (II Các Vua 18:28-35)
Dù bạn khôn ngoan nhưng trong cuộc chiến thuộc linh chống lại ma quỷ, tội lỗi và thế gian, bạn cũng cần những nhà tư vấn khôn ngoan, kính sợ Đức Chúa Trời và kinh nghiệm thay vì tin những lời hứa hảo huyền của những nhà tư vấn khôn ngoan theo đời này.

Comments are closed.