Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 6. ÁC TẶC

24
8 Ai mưu tính gian ác,
Sẽ nổi danh là kẻ ác tặc.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này lên án người “toan làm điều ác” (mưu tính gian ác). Lòng mưu toan những việc hung tàng là một trong sáu điều Chúa Hằng Hữu ghét, bảy điều làm Ngài gớm ghê. (Châm Ngôn 6:16, 18a)
Người “toan làm điều ác” là người lập kế hoạch để phạm tội. Đây là người phạm tội có chủ ý, có tính toán. Họ không phải là người vô tình vấp ngã phạm tội, cũng không phải khi bị cám dỗ mới phạm tội.
Ma quỷ là nhân vật điển hình trong việc “mưu tính gian ác”. Hắn lên kế hoạch cám dỗ bà Ê-va (Sáng Thế Ký 3:1-5). Hắn cũng lên kế hoạch tấn công Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 4:1-11). Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái mưu toan sát hại Ngài: “Các ngươi do cha mình là ma quỷ mà ra, nên chỉ muốn thoả mãn các dục vọng của cha mình.” (Giăng 8:44) Người “toan làm điều ác” là người khi chưa làm ác, chúng nào chịu ngủ. Chúng cố thức để gây vấp ngã cho người (Châm Ngôn 4:16)
Trong Châm Ngôn 1:10-14, “kẻ tội lỗi” chính là kẻ “mưu tính gian ác”, còn “con” là kẻ bị quyến rũ đi theo “kẻ tội lỗi”. Ông Nô-ê, ông Lót uống rượu và say, họ có lỗi. Tuy nhiên trước đó họ không có kế hoạch để phạm tội. Đặc biệt trong chuyện ông Lót, hai con gái của ông là những kẻ “toan làm điều ác” còn ông là nạn nhân của họ (Sáng Thế Ký 19:30-38).
Có trường hợp “mưu tính” để chính mình làm điều gian ác, cũng có trường hợp “mưu tính” khiến cho người khác làm điều gian ác. Sách Châm Ngôn mô tả kỹ nữ, dâm phụ là hạng người “mưu tính gian ác” khiến người khác phạm tội chung với mình (Châm Ngôn 7:13-27). Hoàng hậu Giê-sa-bên là người chuyên “mưu tính gian ác” và truyền lệnh cho người khác phạm tội. Không ai dám làm điều ác trước mắt Chúa như A-háp, vì bị vợ là Giê-sa-bên xúi giục. (I Các Vua 21:25)
Phạm tội mà không ăn năn thì sẽ tiếp tục phạm tội; theo thời gian sẽ trở thành kẻ phạm tội chuyên nghiệp. Người đó sẽ lập kế hoạch để bản thân phạm tội, sẽ chỉ cho người khác cách phạm tội. Người hung dữ quyến dụ láng giềng, lôi kéo họ vào đường bất chính (Châm Ngôn 16:29) Tất nhiên cần tặng danh hiệu “kẻ gian xảo”, “kẻ ác tặc” cho hạng người đó.

Comments are closed.