Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 6. ĂN NĂN VỀ TƯ TƯỞNG TÀ ÁC

24
9 Âm mưu của kẻ dại là tội lỗi,
Mối hoạ thế nhân là kẻ kiêu cường.
(Bản Hiện Đại)
Trước khi biến thành hành động tội lỗi, tư tưởng kẻ ngu dại đã là tội lỗi. Động lực phạm tội đóng bản doanh trong tâm trí, hoạt động trong nội tâm, tạo nên những tham muốn trái ngược với điều răn luật lệ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả sự gian ác của loài người như sau: Chúa Hằng Hữu thấy loài người gian ác quá, tất cả các ý tưởng trong lòng đều xấu xa luôn luôn. (Sáng Thế Ký 6:5) Chúa Giê-xu cho biết các ý nghĩ tội lỗi bắt đầu từ trong nội tâm con người: Vì từ trong lòng phát xuất ra các ý tưởng ác độc, giết người, ngoại tình, dâm dục, trộm cắp, chứng dối, lăng mạ. (Ma-thi-ơ 15:19)
“Kẻ ngu dại” trong câu Châm Ngôn là người không kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là người còn sống theo bản tính cũ, những ham muốn tội lỗi còn hoành hành trong tâm hồn người ấy (Rô-ma 7:5). Người tin Chúa, nhận báp-tem rồi vẫn có thể là kẻ ngu dại nếu nội tâm chưa đổi mới. Phù thuỷ Si-môn là người xin theo Đạo Chúa, chịu báp tem và ở luôn bên cạnh ông Phi-líp (Công Vụ 8:13). Sau khi tin Chúa, phù thuỷ Si-môn thấy sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng đặt tay lên ai thì người ấy nhận được Đức Thánh Linh. Ông liền đem bạc dâng cho hai sứ đồ để xin quyền phép ấy. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo ông: “Anh phải ăn năn tội lỗi, và cầu xin Chúa, có thể Chúa sẽ tha thứ cho anh về tư tưởng tà ác ấy…” (Công Vụ 8:18-24)
“Kẻ nhạo báng” bị sắp chung với “kẻ ngu dại”. Có thể là hai người khác nhau nhưng cũng có thể là một người vừa nhạo báng, vừa ngu dại. Nói cách khác khi con người sống trong sự ngu dại mà không chịu trở nên khôn ngoan, về lâu về dài sẽ trở thành kẻ nhạo báng vẫn là kiêu căng, xấc xược, thái độ lúc nào cũng hợm hĩnh khinh khi. (Châm Ngôn 21:24) Người ngu dại trở thành công cụ của tội lỗi, còn người nhạo báng sẽ gánh lấy sự khinh thường của người khác.
Người khôn ngoan (1)Cần giữ tấm lòng. Phải lo giữ tấm lòng con hơn cả. Vì tự đáy lòng, nguồn nước sống tuôn tràn. (Châm Ngôn 4:23) (2)Cần giữ mối liên hệ với Chúa. Đức Chúa Trời! Xin dò xét, và biết lòng con. Thử nghiệm, và biết tư tưởng con. Xem lòng con có cớ tích nào tà ác. Xin dẫn con vào đường vĩnh sinh. (Thi Thiên 139:23-24)

Comments are closed.