Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 7. VỊ VUA SƯU TẦM CHÂM NGÔN

25
1 Sau đây là những câu châm ngôn của Sa-lô-môn
do triều thần của Ê-xê-chia sưu tầm và sao chép.
(Bản Hiện Đại)
Trong thời của mình, vua Sa-lô-môn nổi tiếng khôn ngoan đến nỗi vua của các nước khác gửi người đến xin thụ giáo. (I Các Vua 4:34) Được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, hiểu biết sâu xa, uyên bác, vua sáng tác ba ngàn câu châm ngôn và một ngàn lẻ năm bài ca. (I Các Vua 4:29, 32) Song song với việc sáng tác, vua Sa-lô-môn tìm tòi, cân nhắc và viết ra nhiều câu châm ngôn rồi xếp loại chúng. Vua dày công sưu tầm những lời hay lẽ đẹp để diễn tả tư tưởng mình cách trung thực. (Truyền Đạo 12:10-11)
Vua Ê-xê-chia được giới thiệu là vị vua làm điều thiện trước mặt Chúa, như Đa-vít, tổ phụ của mình (II Sử Ký 29:2) Vua khởi xướng tái lập cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời qua việc thanh tẩy Đền Thờ (II Sử Ký 29:3-19), dâng tế lễ (II Sử Ký 29:20-24), tổ chức lại việc thờ phượng (II Sử Ký 29:25-36). Vua đã dấy lên một cuộc phục hưng lớn lao cho đất nước Giu-đa. Vua Ê-xê-chia trở nên rất giàu có, danh tiếng vang dội khắp nơi. Vua xây cất nhiều kho tàng để chứa các bảo vật…, dựng nhiều kho chứa ngũ cốc… cùng nhiều chuồng để nuôi đủ loại súc vật. Vua xây cất nhiều thành phố và Chúa ban phước cho vua rất dồi dào… Việc nào vua làm cũng thành công tốt đẹp. (II Sử Ký 32:27-30)
Thành tựu trong lãnh vực xây dựng, kiến thiết đất nước, thành tựu trong lãnh vực chăn nuôi, nông nghiệp chỉ có giá trị trong một giai đoạn và sẽ qua đi. Nhưng thành tựu trong lãnh vực văn chương sẽ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Việc thành công nhất mà vua Ê-xê-chia đã thực hiện là vua tái lập tiếc mục hát thánh ca trong Đền Thờ: Vua Ê-xê-chia và các nhà lãnh đạo đã bảo người Lê-vi hát các bài ca của Đa-vít và A-sáp (nhà tiên kiến) để tôn vinh Chúa. (II Sử Ký 29:30) Qua Châm Ngôn 25:1, chúng ta biết vua còn sưu tầm và sao chép những câu châm ngôn của vua Sa-lô-môn.
Đức Chúa Trời dùng hậu duệ của vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn là vua Ê-xê-chia sưu tầm và sao chép các câu châm ngôn của vua Sa-lô-môn. Công trình này chẳng những hữu ích trong thời vua trị vì mà còn trở thành một phần của sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh mà chúng ta có ngày hôm nay.

Comments are closed.