Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 8. CẦN VẠCH TRẦN SỰ NGU DẠI

26 5
Phải dùng lý luận ngớ ngẩn đáp kẻ khờ,
Để nó đừng thấy như là nó khôn.
(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 26:5 là lời khuyên dành cho người khôn ngoan biết vì sao phải đối đáp với kẻ ngu muội.
Thế giới đầy dẫy những người ngu dại, họ chối bỏ Đức Chúa Trời, sự sáng tạo và sự bảo toàn, khuyến khích phá thai, đồng tình sống thử trước hôn nhân, chấp nhận đồng tính luyến ái, tôn sùng thần tượng,… Kẻ ngu dại nói những điều (1)chống nghịch Đức Chúa Trời, (2)chống nghịch chân lý và (3)chống nghịch sự khôn ngoan thiên thượng. Cho nên ngoài việc không quăng cho chó vật thánh, không liệng ngọc trai cho heo, người khôn ngoan được khuyến khích phải lên tiếng đối đáp với kẻ ngu dại.
Câu Châm Ngôn này không đề cập việc quở trách hoặc trừng phạt kẻ ngu muội, nhưng nhấn mạnh việc phơi bày sự ngu muội bằng phương pháp “đáp với kẻ ngu si tuỳ sự ngu dại”. Có thể xem như “gậy ông đập lưng ông”. Chúa Giê-xu là bậc thầy trong việc “đáp với kẻ ngu si tuỳ sự ngu dại”. Một lần kia, khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong Đền Thờ, các thầy chánh tế và các trưởng lão của dân đến hỏi: “Ông lấy thẩm quyền nào làm việc này? Và ai uỷ quyền ấy cho ông?” Chúa Giê-xu trả lời: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu, nếu các ngươi trả lời cho ta, ta mới cho các ngươi biết ta lấy thẩm quyền nào làm việc này! Lễ báp-tem của thầy Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?” (Ma-thi-ơ 21:23-25)
Khi người Pha-ri-si bàn mưu gài bẫy Chúa trong lời nói, họ hỏi Chúa: “Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?” Chúa Giê-xu nói: “Hãy đưa cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ đem lại cho Ngài một đơ-na-ri. Chúa hỏi họ: “Hình và hiệu này của ai?” Họ trả lời:” Của Sê-sa.” Thế là Chúa nói với họ: “Hãy trả những gì của Sê-sa cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời.” Nghe thế, họ kinh ngạc và bỏ Ngài đi mất. (Ma-thi-ơ 22:15-22)
Mục đích đối đáp với kẻ ngu muội là để họ đừng tưởng họ là khôn ngoan hơn mọi người. Đúng như Kinh Thánh chép: Họ tự nhận là khôn ngoan nhưng hoá ra mê muội.” (Rô-ma 1:22)

Comments are closed.