Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 7. TÁO VÀNG ĐĨA BẠC

25
11 Lời bàn đúng lúcChẳng khác gì trái táo vàng trên đĩa bạc.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn ví sánh lời nói đúng lúc với táo bằng vàng đặt trên đĩa bằng bạc. Trái táo bằng vàng chung với cái đĩa bằng bạc vừa quý giá, vừa đẹp đẽ, vừa hợp thành một bộ vàng bạc quý phái. Được tặng trái táo bằng vàng đặt trên cái đĩa bằng bạc thì hạnh phúc biết chừng nào! Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ. Lời hợp thời quý giá biết bao! (Châm Ngôn 15:23)
Trong thử thách, nghịch cảnh mà được nghe lời an ủi hợp lẽ, đúng lúc chẳng khác gì được tặng táo vàng đặt trên đĩa bạc. Ba người bạn của ông Gióp đã không làm được điều này. Khi làm việc mà được nghe lời khích lệ phấn chấn, lạc quan chẳng khác gì được tặng táo vàng đặt trên đĩa bạc.
Khi những người xây dựng nản lòng, kẻ thù hăm doạ tứ phía, ông Nê-hê-mi khích lệ họ rằng: “Chớ sợ chúng; khá nhờ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình.” (Nê-hê-mi 4:14)
Vướng vào một nan đề mà được nghe lời tư vấn khôn ngoan, giải toả mọi rắc rối thì chẳng khác gì được tặng táo vàng đặt trên đĩa bạc. Khi nghe tin con gái đã chết, ông Giai-ru được Chúa Giê-xu tặng cho câu: “Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi, con gái ông sẽ được cứu sống!” (Lu-ca 8:50)
Lời nói đúng lúc phát xuất từ đâu? Ai là người có thể tặng trái táo vàng trên đĩa bạc cho người khác? Lời nói đúng lúc là lời nói của người có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúa Hằng Hữu đã dạy tôi những lời khôn ngoan để tôi biết lựa lời khích lệ kẻ ngã lòng. Mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tôi để nghe Ngài dạy. (Ê-sai 50:4) Lời nói đúng lúc là lời nói của người khôn ngoan, kính sợ Chúa và coi trọng mạng lệnh của Ngài. Người kính trọng mạng lệnh nhận phần thưởng chắc chắn. Lời dạy của người khôn như nguồn sự sống, hướng dẫn người nghe thoát cạm bẫy tử thần. (Châm Ngôn 13:13b-14) Lời nói đúng lúc là lời nói của người thận trọng. Người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước. (Châm Ngôn 14:15) Lời nói đúng lúc là lời nói của người sống yêu thương. Lời nói anh em phải luôn luôn ân hậu, mặn mà, để anh em đối xử xứng hợp với mọi người. (Cô-lô-se 4:6)
Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi người truyền giảng Tin Lành hãy giảng đúng lời Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 4:11), tức là hãy tặng táo vàng trên đĩa bạc cho mọi người. Còn cô Ma-ry là người thích được nhận táo vàng trên đĩa bạc: Ma-ry thích ngồi nơi chân Chúa để nghe Ngài. (Lu-ca 10:39)

Comments are closed.