Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 7. NHƯ NỮ TRANG BẰNG VÀNG

25 12 Nghe lời chỉ trích của người khôn ngoan
Là giá trị hơn đeo nữ trang bằng vàng. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến hai người: (1)người khôn ngoan quở trách và (2)người có lỗ tai hay nghe. Lời quở trách của người khôn ngoan và lỗ tai của người chịu lắng nghe sẽ tạo nên một món đồ trang sức đẹp đẽ và quý giá.
-Người khôn ngoan quở trách là người sống theo luật yêu thương. Đức Chúa Trời dạy dân I-sơ-ra-ên: “Đừng để tâm oán ghét anh em mình nhưng thẳng thắn trách họ khi họ lầm lỗi: đừng để cho mình mang tội vì họ có lỗi.” (Lê Vi Ký 19:17) Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu: “Anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14), quở trách một cách thẳng thắn nhưng bằng tình yêu thương. Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại (Ga-la-ti 6:1). Người khôn ngoan quở trách là người lành. Chúa Giê-xu dạy: “Người lành từ kho lành phát ra điều lành.” (Ma-thi-ơ 12:33a) Người khôn ngoan quở trách là người có sự sống và có lời sự sống. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa những người khôn ngoan. (Châm Ngôn 15:31)
-Người có lỗ tai hay nghe là người sẵn lòng (vui lòng) nghe như một số người ở thành phố Bê-rê (Công Vụ 17:11), như toàn thể gia đình và gia nhân của ông Cọt-nây (Công Vụ 10:33). Nhờ khiêm nhường lắng nghe nên thêm khôn, thêm hiểu biết (Châm Ngôn 9:9).Người có lỗ tai hay nghe yêu kỷ luật, yêu tri thức chớ không phải là người ghét sửa dạy (Châm Ngôn 12:1). Vua Đa-vít là người có lỗ tai hay nghe. Vua thưa với Đức Chúa Trời:“Xin cho người công chính đánh con – đánh thế là thương. Xin để họ quở con – quở thế là thoa dầu cho đầu con” (Thi Thiên 141:5). Khi vua Đa-vít phạm tội, tiên tri Na-than là người khôn ngoan quở trách, còn vua Đa-vít có lỗ tai hay nghe. Vua Đa-vít thú tội với ông Na-than: “Ta có tội với Chúa!” (II Sa-mu-ên 12:1-14)
Nếu cái vòng vàng và đồ trang sức bằng vàng làm tăng vẻ đẹp thuộc thể thì vẻ đẹp của sự khôn ngoan sẽ tăng khi người khôn ngoan quở trách và người bị quở trách chịu lắng nghe. Còn khi cha mẹ khuyên dạy con cái chịu lắng nghe thì: Hỡi con, hãy lắng nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. (Châm Ngôn 1:8-9)

Comments are closed.