Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 7. ẢNH HƯỞNG CỦA LÒNG TRUNG TÍN

25
13 Một sứ giả trung tín làm thoả dạ chủ mình
Như tuyết mát lạnh giữa mùa gặt,
Với nắng hè gay gắt.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu hai nhân vật: người được sai đi (sứ giả) và người sai đi (người chủ). Phẩm chất của người được sai đi ảnh hưởng trên đối tượng người đó gặp gỡ. Sứ giả gian hùng ngã vào tội ác. Khâm sai trung tín đem lại chữa lành (Châm Ngôn 13:17); cũng tác động tích cực hoặc tiêu cực đến chủ nhân. Như giấm ghê răng, như khói cay mắt, kẻ làm biếng đối với người sai khiến nó là vậy. (Châm Ngôn 10:26)
Câu Châm Ngôn này ví sứ giả trung tín với tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt đối với người sai đi. Thời tiết trái ngược như tuyết rơi, mưa, sấm sét trong mùa gặt là thảm hoạ. Tiên tri Sa-mu-ên nói với dân I-sơ-ra-ên: “Hiện nay là mùa gặt lúa mì phải không? Nhưng tôi sẽ cầu Chúa cho có mưa và sấm sét để đồng bào biết mình mang tội rất nặng vì đòi phải có vua.” Sa-mu-ên cầu xin Chúa, Ngài liền cho sấm sét vang rền, mưa trút xuống. Mọi người khiếp sợ Chúa Hằng Hữu và Sa-mu-ên. (I Sa-mu-ên 12:17-18) Tuy nhiên câu Châm Ngôn này không nói về thảm hoạ tuyết rơi xuống trong mùa gặt nhưng nói về “sự mát lạnh” của tuyết làm mát mẻ trong ngày nóng nực của mùa gặt.
Trong những ngày thu hoạch, nông dân rất bận rộn, vất vả. Làm việc cật lực trên cánh đồng lúa chín vàng mà có thời tiết mát mẻ thì thật là vui mừng. Hoặc trong ngày mùa gặt nóng bức mà được uống nước mát lạnh thì thật sảng khoái thoả lòng. Đây là điều sứ giả trung tín đem đến cho chủ của mình. Lòng trung tín thật tuyệt vời nhưng lại là phẩm chất khó tìm. Hiếm như mưa ngày mùa, như tuyết tháng hạ. (Châm Ngôn 26:1b) Bao nhiêu kẻ khoe nhân khoe nghĩa, nhưng kiếm đâu ra một kẻ trung thành. (Châm Ngôn 20:6) Trong Ẩn dụ Các Tá điền, các nông dân trồng nho thuê vườn nho là những người không trung tín. Họ làm cho mối liên hệ giữa họ với chủ trở nên thù nghịch khi bắt đầy tớ của chủ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Thay vì đem đến không khí bình an họ khiến cho tình hình trở nên bất an khi bắt con của chủ, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. (Ma-thi-ơ 21:33-41)
Bạn có phải là sứ giả trung tín không? Có đem lại sự mãn nguyện cho Chủ của bạn không? Bạn có phải là nguồn vui của Đấng sai phái bạn không?

Comments are closed.