Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 7. KIÊN NHẪN CHỊU ĐỰNG, NÓI NĂNG KHIÊM NHƯỜNG

25
15 Lòng kiên nhẫn thắng hơn cường lực,
Lưỡi dịu dàng bẻ gãy cả xương.
(Bản Hiện Đại)
Chúng ta thường nghe nói về nhiều loại sức mạnh: sức mạnh tiền tài vật chất, sức mạnh trí tuệ, sức mạnh tâm hồn, sức mạnh lời nói… Câu Châm Ngôn đề cập đến sức mạnh của lòng kiên nhẫn và lưỡi dịu dàng trong mối liên hệ giữa cấp dưới với cấp trên (quan trưởng).
-Trước hết là lòng kiên nhẫn, chậm nóng giận bao hàm ý phải chịu đựng trong kiên nhẫn. Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ mình; vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn. (Truyền Đạo 10:4) Nóng giận không đem đến ích lợi cho bản thân lẫn mối liên hệ với người khác. Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng. (Châm Ngôn 14:29b) Kẻ nhạy giận thường gây xung đột. Người ôn hoà dàn xếp đôi bên. (Châm Ngôn 15:18)
Vua Sau-lơ kéo theo ba ngàn lính để truy sát ông Đa-vít. Dù có cơ hội để giết vua Sau-lơ nhưng ông Đa-vít chỉ lo chạy trốn và ẩn nấp. Ông còn thuyết phục đám thuộc hạ để họ bỏ ý định giết vua Sau-lơ (I Sa-mu-ên 24:1-7). Điều ông Đa-vít làm là kiên nhẫn chịu đựng chớ không phải đối đầu với vua Sau-lơ. Nhờ đó, về sau ông mới khuyên vua Sau-lơ được. (I Sa-mu-ên 24:9-23; 26:17-24)
-Tiếp đến là dùng lưỡi dịu dàng, tức là chia sẻ trong ôn hoà. Đối đáp êm dịu làm nguôi cơn giận. (Châm Ngôn 15:1a) Lời nói của lưỡi dịu dàng có sức mạnh bẻ gãy cả xương. Khi bị người Ép-ra-im trách móc và cật vấn về việc khởi binh đánh quân Ma-đi-an, ông Ghê-đê-ôn không nóng giận. Trái lại ông dùng lời nói mềm mỏng khiến cho họ nguôi giận. “Công của anh em lớn lắm, chúng tôi đâu có công trạng gì sánh nổi…” (Quan Xét 8:1-3) Bà A-bi-ga-in đã hành động và nói hết sức khiêm nhường khi ông Đa-vít nổi giận. Ông Đa-vít nói: “Tôi nghe lời bà, chấp nhận lời bà thỉnh cầu.” (I Sa-mu-ên 25:35)
Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô: “Tôi, Phao-lô, nài khuyên anh em, theo đức khiêm tốn hiền hoà của Chúa Cứu Thế.” (II Cô-rinh-tô 10:1)

Comments are closed.