Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 7. NGƯỜI LÂN CẬN XẤU

25
18 Lời chứng gian vô cùng hiểm nguy,
Hại người chẳng khác gươm, tên, trái chuỳ.
(Bản Hiện Đại)
Điều răn thứ chín: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. (Xuất Ai-cập Ký 20:16) Câu Châm Ngôn này không đề cập đến việc Đức Chúa Trời ghét nhân chứng giả dối (Châm Ngôn 6:16-19), không đề cập đến nhân chứng gian chắc chắn mang hình phạt (Châm Ngôn 19:5,9) nhưng đề cập đến mối nguy hiểm của nhân chứng giả dối.
-Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một cái búa (hoặc cái chuỳ). Đó là loại khí giới (Giê-rê-mi 51:20) đập nát tất cả mọi thứ, gây nên tàn hại rất lớn nếu không chống đỡ nổi. Người làm chứng dối có lưỡi dối trá ưa mến các lời tàn hại (Thi Thiên 52:4), đập nát danh tiếng, huỷ hoại cuộc sống an lành của người khác.
-Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một cây gươm, có lưỡi khác nào gươm nhọn bén (Thi Thiên 57:4). Khi nói thì uốn ba tấc lưỡi sắc như gươm (Thi Thiên 64:3) và lời nói đâm xoi khác nào gươm (Châm Ngôn 12:18a). Người làm chứng dối như dùng gươm đâm, gây chết chóc cho người ta. Nhân chứng dối bằng lời vu cáo có thể giết người công chính như ông Na-bốt (I Các Vua 21:11-14), hoặc đâm nát thanh danh của một người.
-Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn bắn ra, gây thương tích, giết chết nạn nhân từ xa. Người làm chứng dối có lưỡi là tên độc, hay buông lời dối trá. (Giê-rê-mi 9:8). Hắn bắn lén người vô tội, không ngại ngùng, bất chợt nhả tên. (Thi Thiên 65:4)
Lời nói của bạn có giống như búa tàn hại ai không? Có giống như gươm đâm vào ai không? Có giống như mũi tên nhọn bắn lén vào ai không? Hãy từ bỏ và phá huỷ búa, gươm và tên nhọn mà bạn đang sở hữu. Đừng dùng lời nói huỷ hoại thanh danh của người khác, đừng dùng lời nói không đúng sự thật giết chết người khác, đừng dùng lời nói bắn lén người khác.
Hãy nhớ rằng dù bạn nói sai về người khác mà vẫn không phải ra toà vì nói chứng dối, nhưng:
Nhân chứng gian lãnh hình phạt chắc chắn,
Người dối trá bị tiêu diệt chẳng sai. (Châm Ngôn 19:9)

Comments are closed.