Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 7. CẢM THẤY TRƯỚC, VUI VẺ SAU

25
20 Hát xướng trước người đang âu sầu buồn bã,
Cũng như lột áo người ngày đông tháng giá,
Như đổ giấm vào vết thương.
(Bản Hiện Đại)
Hát xướng trước người đang âu sầu buồn bã tức là không sống theo tinh thần vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc (Rô-ma 12:15), mà làm ngược lại: vui với kẻ khóc. Hành động bất thường và trái ngược này dường như nhằm khơi dậy sự lạc quan nơi người đang buồn bã. Tuy nhiên muốn đem đến sự lạc quan phải bắt đầu bằng sự cảm thông khóc với kẻ khóc. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta là chi thể trong một thân để tất cả các bộ phận đều hoà hợp, hỗ trợ nhau. Nếu bộ phận nào đau, cả thân thể cùng đau; nếu bộ phận nào vẻ vang, cả thân thể cùng vui mừng. (I Cô-rinh-tô 12:25-26) Người sống theo tinh thần hoà hợp, hỗ trợ nhau, cùng với nhau sẽ không hát xướng trước người đang âu sầu buồn bã.
Hát xướng trước người đang âu sầu buồn bã tức là làm điều không thích hợp, hoặc khiêu khích, chọc giận người đang trong cảnh hoạn nạn. Trong khi người I-sơ-ra-ên ngồi khóc, treo đàn bên bờ sông Ba-by-lôn thì kẻ thù buộc họ phải hát bài ca Si-ôn. Bên bờ sông Ba-by-lôn, chúng ta ngồi khóc tưởng niệm Si-ôn. Chúng ta treo đàn trên cành liễu ven sông. Vì bọn áp bức buộc chúng ta ca, quân cướp của giết người bảo chúng ta hát mừng “Một bài ca Si-ôn”. (Thi Thiên 137:1-3)
Không chia sẻ nỗi buồn với người đang âu sầu buồn bã mà lại làm điều không thích hợp chẳng khác gì lột áo của người ta trong thời tiết lạnh, hoặc như đổ giấm trên vết thương. Thay vì an ủi người buồn thảm để họ được ấm lòng thì cướp mất cái áo của người ta giữa thời tiết giá lạnh, tức là làm cho tình trạng của người đó trở nên tồi tệ hơn. Thay vì giúp cho nội tâm của người đang buồn bã được bình an thì lại gây phản ứng tức giận và đau đớn dữ dội hơn.
Hãy học theo gương của Chúa Giê-xu. Chúa nhìn thấy tình trạng của con người và Ngài thương cảm (Ma-thi-ơ 14:14; 20:34) như người cha từ ái cảm thương con cái (Thi Thiên 103:13).
Ngài đã mang tật nguyền của chúng ta,
Đã gánh lấy bệnh hoạn của chúng ta (Ma-thi-ơ 8:17)

Comments are closed.