Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 7. TL CHỚ KHÔNG PHẢI LT

25
24 Thà ở nơi góc mái nhà,
Còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự.
(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 25:24 trong Quyển thứ nhì (Chương 25-31), nhắc lại Châm Ngôn 21:9 trong Quyển thứ nhất (Chương 10-24) nhằm nhấn mạnh vai trò của người vợ đối với hạnh phúc gia đình. Thay vì giúp đỡ chồng (Sáng Thế Ký 2:18) người vợ lại hay tranh cạnh. Phải chăng vì phản ứng của người chồng cũng thuộc loại tiêu cực?
“Xó nóc nhà” là nơi dùng làm sân phơi nhưng cũng là nơi lý tưởng để trốn (Giô-suê 2:6). Tất nhiên người chồng trong câu Châm Ngôn này không coi vợ là kẻ thù, nhưng nhằm tránh đối đầu với bà vợ hay tranh cạnh, ông chồng lánh mặt lên “xó nóc nhà”.
“Xó nóc nhà” là nơi yên tĩnh không có người nào cả, là nơi người chồng có thể nghỉ ngơi. Muốn tránh không bị kích động vì giọng nói và nội dung câu nói của vợ, người chồng tìm đến nơi yên tĩnh chờ cho tâm hồn dịu xuống. Dù không đủ tiện nghi nhưng ở nơi này người chồng tạm thoát khỏi tiếng ồn ào, gây gỗ của vợ.
Thật là tốt khi người chồng chọn “xó nóc nhà”, nơi yên tĩnh, nơi không có người khác. Thời nay để tránh bà vợ “hay tranh cạnh” chồng thường chọn đường phố, hoặc những nơi ồn ào náo nhiệt. Coi chừng tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa! Nguy cơ là họ có thể gặp phụ nữ có môi nhỏ mật ong, miệng lưỡi dịu ngọt hơn dầu, nhưng về sau nó đắng như ngải cứu, sắc hơn gươm hai lưỡi. (Châm Ngôn 5:3-4)
“Xó nóc nhà” cũng là nơi để suy ngẫm, tương giao với Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ lên sân thượng cầu nguyện (Công Vụ 10:9). Người chồng khôn ngoan biết chọn một nơi để tương giao với Chúa, cầu nguyện cho vợ và cho mình. Người chồng khôn ngoan, kính sợ Chúa nên thưa chuyện với Chúa trước khi nói chuyện với vợ hay tranh cạnh.
Người chồng khôn ngoan không sống “ly thân” ở “xó nóc nhà”. Nếu cứ ở lỳ tại “xó nóc nhà” thì gia đình sẽ tan nát. Anh ta chỉ tạm lánh ở “xó góc nhà” trong một lúc mà thôi.

Comments are closed.