Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 7. KHI NGƯỜI CÔNG CHÍNH GỤC NGÃ

25
26 Người công chính nghiêng ngã trước mặt kẻ gian ác
Khác nào một suối nước bị vấy đục,
một nguồn nước bị ô nhiễm.
(Bản Truyền Thống Hiệu Đính)
Câu Châm Ngôn này là lời cảnh báo cho người công chính khi đối diện với kẻ gian ác. Chuyện gì xảy ra khi người công chính gục ngã trước mặt kẻ gian ác?
Kẻ gian ác sẽ vui mừng. Ông Đa-vít đã viết bài bi ca sau khi vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than thất trận và chết tại trận địa. Đừng báo tin này trong đất Gát. Chớ loan tin này tại Ách-ca-lôn. Kẻo người Phi-li-tin hân hoan và kẻ vô tín vui mừng. (II Sa-mu-ên 1:20)
Câu Châm Ngôn cảnh báo người công chính có thể “xiêu tó” trước mặt kẻ gian ác. Có thể đây là lúc người công chính quên lời Chúa hứa, chao đảo, run sợ trước mặt kẻ gian ác. Ta sẽ an ủi ngươi. Đừng sợ loài người vì đời họ mau qua như hoa cỏ, sớm còn tối mất! (Ê-sai 51:12) Đức Chúa Trời phán với ông Giê-rê-mi: “Đừng sợ chúng nó, nếu không, ta sẽ bỏ mặc con, để con run sợ khi gặp chúng nó.” (Giê-rê-mi 1:17)
Người công chính “xiêu tó” trước mặt kẻ gian ác khi vị nể kẻ gian ác (Châm Ngôn 18:5), không còn kính sợ Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 11:30). Vì thế họ không giữ gìn cuộc sống thánh thiện trước mặt kẻ ác, không dám chống lại sự gian ác. Có thể đây là lúc người công chính thông đồng với trộm cướp, ăn hối lộ (Ê-sai 1:23). Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê phải bảo trọng chính mình và cẩn thận giảng dạy. (I Ti-mô-thê 4:16)
Người công chính xiêu tó khác nào một suối nước vấy đục, một nguồn nước bị hư. Đây là hậu quả của một đời sống đánh mất sự công chính, chẳng khác gì ruồi chết làm hôi thối dầu thơm. Một phút điên dại gây ảnh hưởng tai hại cho người danh giá khôn ngoan. (Truyền Đạo 10:1)
Câu Châm Ngôn ví người công chính như một nguồn nước. Từ lời nói cho đến đời sống của người công chính như nguồn nước sống. Miệng người công chính như nguồn sống (Châm Ngôn 10:11a). Người công chính xiêu tó làm cho lời nói vốn là nguồn sống bị khuấy đục, trở nên dơ bẩn, mất giá trị.
Chúa Giê-xu phán: “Người nào tin ta thì sông nước trường sinh trong lòng người ấy sẽ tuôn ra như Kinh Thánh dạy” (Giăng 7:38) Lẽ nào người tin Chúa làm cho nguồn nước trường sinh trong lòng mình bị vấy đục?

Comments are closed.