Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 7. BỊ RỦA SẢ – ĐÁNG SỢ HAY KHÔNG ĐÁNG SỢ?

26 2 Lời nguyền rủa vô cớ chẳng tới đâu,
Như chim sẻ bay đi, chim én liệng lại. (Bản Hiện Đại)
Trong các loài chim, chim sẻ và chim én gần với con người nhất dù con người không nuôi. Buổi sáng thức dậy đã nghe tiếng chim sẻ hót, buổi chiều chim én bay liệng khắp nơi. Thế nhưng có con chim sẻ nào đậu lên vai bạn chưa? Cả đàn én bay, có chim én nào đụng vào người bạn không? Chẳng bao giờ. Những lời rủa sả cũng giống như vậy, chẳng bao giờ xảy ra trong cuôc sống của người bị rủa sả vô cớ.
Những lời nguyền rủa của ông Si-mê-a là vô cớ và chẳng bao giờ xảy đến. Khi vua Đa-vít đến Ba-hu-rim, có một người từ nơi này đi ra chưởi vua. Người này là Si-mê-i, con Ghê-ra, họ hàng với Sau-lơ… Người ấy luôn miệng chưởi rủa: “Quân sát nhân, phường đê tiện, đi nơi khác! Đức Chúa Trời báo oán cho gia đình Sau-lơ, máu họ đổ trên đầu ngươi. Ngươi cướp ngôi Sau-lơ, nhưng Đức Chúa Trời lấy ngôi lại đem cho Áp-sa-lôm, con ngươi. Bây giờ ngươi bị hoạn nạn vì ngươi là đứa sát nhân.” Khi tướng A-bi-sai đòi giết ông Si-mê-a thì vua Đa-vít nói: “Không việc gì đến ông. Nếu Chúa bảo người này nguyền rủa, ta là ai mà dám phản đối? Con ruột ta còn muốn giết ta huống hồ người Bên-gia-min này. Cứ để cho người ấy nguyền rủa, vì Chúa bảo người ấy làm. Biết đâu Chúa sẽ trông thấy nỗi khổ của ta, ban phước lành cho ta vì ta đã chịu những lời chưởi rủa này.” (II Sa-mu-ên 16:5-12)
Những lời rủa sả vô cớ, những lời trù ẻo của kẻ ác mồm độc miệng, phát xuất từ tranh chấp, thù hằn,… sẽ chẳng thành sự thật đối với người vô tội. Đặc biệt Đức Chúa Trời có thể biến lời nguyền rủa ra lời chúc phước, vì Chúa yêu thương. (Phục Truyền 23:5)
Điều chúng ta cần chú ý là Đức Chúa Trời rủa sả nhà kẻ ác. (Châm Ngôn 3:33a) Chẳng những nhà kẻ ác bị chính Đức Chúa Trời rủa sả mà một người, một gia đình, một dân tộc như dân I-sơ-ra-ên cũng có thể bị Đức Chúa Trời nguyền rủa (Lê Vi Ký 26:14-39). Dân I-sơ-ra-ên có thể chọn lựa giữa phước lành và nguyền rủa (Phục Truyền 11:26-29). Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 là những phước lành và những lời nguyền rủa. Nếu tuân hành mọi giới luật của Đức Chúa Trời thì sẽ hưởng nhiều phước lành, còn nếu không vâng lời Đức Chúa Trời, không tuân giữ các mạng lệnh của Ngài thì phải hứng chịu những lời nguyền rủa. Ai được Chúa ban phúc, sẽ thừa hưởng đất đai. Còn Ngài nguyền rủa ai, họ hẳn bị tiêu diệt. (Châm Ngôn 36:22)

Comments are closed.