Comments are off for this post

Ngày 31 tháng 7. KHI THUYẾT PHỤC THẤT BẠI

26
4 Đừng dùng lý luận ngớ ngẩn đáp kẻ khờ,
Kẻo con ngớ ngẩn thua chi nó.
(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 26:4 là lời khuyên dành cho người khôn ngoan biết vì sao đừng đối đáp với kẻ ngu muội.
Chớ đáp với kẻ ngu si vì chỉ tốn thì giờ vô ích. Kẻ ngu muội chẳng bao giờ chịu lắng nghe cho nên đừng mang đàn gảy tai trâu. (Châm Ngôn 23:9a) Biện pháp cuối cùng dành cho kẻ ngu muội không phải là lời nói mà là roi.
Chớ đáp với kẻ ngu si vì kẻ ngu si không xứng đáng với lẽ thật. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh con chó và con heo để ám chỉ kẻ ngu dại về phương diện tâm linh. Một khi không tiếp nhận và quý trọng lẽ thật thì trao cho cũng vô ích mà thôi. Chúa Giê-xu dạy: “Đừng quăng cho chó vật thánh, đừng liệng ngọc trai của anh em cho heo, kẻo chúng giẫm đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em.” (Ma-thi-ơ 7:6)
Chớ đáp với kẻ ngu si vì khi tranh luận người khôn ngoan có thể sẽ trở nên giống như họ. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Đừng để điều ác khắc phục mình (Rô-ma 12:21) Tranh cãi với kẻ ngu si rất dễ bộc lộ tinh thần của bản ngã thay vì bày tỏ sự khôn ngoan và công chính. Tranh cãi với kẻ ngu si rất dễ mất bình tĩnh, rất dễ hành xử thô lỗ như kẻ ngu si. Đối đáp với kẻ ngu si rất dễ có những lời lẽ thiếu khôn ngoan như họ. Vì vậy tốt nhất là đừng tranh luận với kẻ ngu si.
Sứ đồ khuyên ông Ti-mô-thê và ông Tít tránh xa những cuộc tranh luận dại dột, những tranh chấp thần học, những cãi vã về luật pháp Do Thái, vì những điều đó vô ích và tai hại. (II Ti-mô-thê 2:23; Tít 3:9)
Những người tự cho mình là khôn ngoan trong lãnh vực thuộc linh sẽ trở thành dại dột khi tham gia những cuộc tranh luận không ai chịu nghe ai. Nếu muốn được nghe dạy bảo, hãy lánh xa kẻ dại khờ (Châm Ngôn 14:7), như vậy chẳng cần phải tranh cãi với họ.
Trong cuộc hội kiến với thủ tướng Ê-li-a-kim, bộ trưởng ngoại giao Sép-na, và sử gia Giô-a, tướng Ráp-sa-kê của vua San-chê-ríp đã bỏ bàn hội nghị, hùng hổ đứng dậy, quát tháo ầm ỉ bằng tiếng Do Thái. Tuy nhiên dân Giu-đa đều im lặng, không ai đối đáp với Ráp-sa-kê một lời, đúng theo lệnh của vua Ê-xê-chia. (Ê-sai 36:3, 13, 21)

Comments are closed.