Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 7. TRỞ NÊN QUÝ BÁU SAU KHI TINH LUYỆN

25
4 Khi khử sạch cáu cặn khỏi bạc,
Con có vật liệu để chế tạo vật quý.
(Bản Hiện Đại)
Sau khi khai thác quặng bạc từ lòng đất người ta xay nát tách bạc thô khỏi đất đá, rồi dùng nồi luyện nấu cho bạc tan chảy. Những chất cặn bã sẽ nổi lên như một lớp váng trên bề mặt. Sau khi bỏ lớp váng, phần còn lại sẽ dần dần trở nên tinh ròng, không còn cặn bã. Cũng giống như các kim loại khác, bạc cần được tinh luyện nhiều lần mới có thể loại bỏ tất cả các cặn bã và trở nên tinh ròng.
Bàn về các lời hứa của Chúa, vua Đa-vít nói: Lời Chúa là chân lý tinh thuần, như bạc luyện bảy lần trong lửa. (Thi Thiên 12:6) Tức là không có sai sót, không có lầm lẫn trong lời của Chúa.
Sách Châm Ngôn bàn về con người được Đức Chúa Trời “luyện lọc”: Nồi giót luyện bạc; lò lửa luyện vàng. Chúa Hằng Hữu tôi luyện lòng người. (Châm Ngôn 17:3) Người được Đức Chúa Trời tôi luyện sẽ loại bỏ những “cáu cặn” khỏi đời sống và trở nên có giá trị như bạc nguyên chất như vàng tinh ròng. Như một người luyện bạc, Ngài ngồi tẩy sạch các con trai Lê-vi, luyện họ sạch như vàng và bạc, để họ dâng lễ vật hài lòng Chúa. (Ma-la-chi 3:3)
Cộng đồng sẽ trở nên tốt đẹp khi loại trừ kẻ ác. Đuổi kẻ kiêu cường đi, xung đột sẽ dứt. Cũng không còn những tiếng cãi cọ xấu xa. (Châm Ngôn 22:10) Trong cộng đồng dân I-sơ-ra-ên xưa kia, đứa con cứng đầu, cứng cổ, ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, không nghe lời răn dạy bị xem là kẻ ác, là “cáu cặn” bị loại trừ khỏi gia đình và cộng đồng xã hội. (Phục Truyền 22:18-21)
Cộng đồng Hội thánh cũng vậy, sứ đồ Phao-lô khai trừ kẻ vô luân khỏi Hội thánh (I Cô-rinh-tô 5:4-5). Ông còn khuyên các tín hữu đừng kết bạn với người tự xưng là tín hữu mà còn gian dâm, tham lam, thờ hình tượng hoặc chưởi rủa, nghiện rượu, trộm cắp. Cũng đừng ăn uống với những hạng người ấy. Ông nhấn mạnh: Vì chúng ta không có phận sự xét xử người thế gian, nhưng phải nghiêm minh xét xử người phạm tội trong Hội thánh. Đức Chúa Trời xét xử người thế gian. Còn anh em phải khai trừ người gian ác ấy. (I Cô-rinh-tô 5:11-13)

Comments are closed.