Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 7. KHIÊM TỐN LÀ KHÔN

25
6 Trước mặt vua con chớ phô trương,
Cũng đừng tranh chỗ của hàng bá vương.
(Bản Hiện Đại)
Vế đầu của câu Châm Ngôn khuyên người khôn ngoan chớ phô mình trước mặt vua, tức là đừng như con công khoe bộ cánh, đừng như con chim háu đá. Con người thích phô trương, khoe mình đã được thăng tiến và muốn được thăng tiến hơn nữa. Trước mặt người lãnh đạo người khôn ngoan thường giữ sự im lặng, để cho người khác giới thiệu mình, khen mình, thay vì tự khoe mình. Danh tiếng của một người không do tự phô trương, hoặc tự đề cao. Tự nhận khác hẳn được công nhận.
Vế tiếp theo của câu Châm Ngôn khuyên người khôn ngoan đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Nhiều người tạo danh dự cho mình bằng cách tự chọn. Ai cũng thấy mình là quan trọng, hơn người nên tìm chỗ cao trọng nhất cho mình. Khi người đi dự tiệc cho mình là quan trọng thì tự tìm chỗ ngồi tốt nhất. Hậu quả là ai cũng tranh giành chỗ tốt. Người dự tiệc quên rằng sắp xếp chỗ ngồi là việc của chủ tiệc chớ chẳng phải tuỳ ý người dự tiệc. Không phải cứ tranh giành chỗ ngồi tốt là nở mày nở mặt với mọi người. Người khôn ngoan biết chỗ của mình ở đâu.
Trong cộng đồng Cơ Đốc cũng vậy. Vì sao các môn đệ tranh cãi với nhau xem trong vòng họ ai là cao trọng nhất (Lu-ca 22:24)? Vì ai cũng nghĩ mình có giá trị hơn người. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu: “Do ân phúc Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi khuyên anh em đừng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin Đức Chúa Trời ban cho mình.” (Rô-ma 12:3)
Nghĩ quá cao về mình khiến con người mất tánh khiêm tốn, không sống đúng với vị trí Đức Chúa Trời ban cho. Thay vì tự xét mình, con người thay Đức Chúa Trời xét người khác, so sánh mình với người khác. Rồi tham vọng cá nhân, tinh thần tự đề cao, coi thường người khác khiến con người đánh mất tinh thần khiêm tốn. Đừng làm việc gì để thoả mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. (Phi-líp 2:3)

Comments are closed.