Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 7. KHIÊM NHƯỜNG TRƯỚC VẺ VANG SAU

25
7 Thà ngồi chỗ thấp, rồi được nhấc lên cao,
Còn hơn bị hạ trước bao nhiêu người.
(Bản Hiện Đại)
Câu “Hãy lên đây!” trong vế đầu của câu Châm Ngôn khiến ta nhớ đến lời Chúa Giê-xu dạy: Khi anh em được ai mời dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ danh dự, e rằng có vị khách khác quan trọng hơn anh em cũng được mời. Rồi chủ tiệc sẽ đến nói với anh em: “Xin nhường chỗ cho vị này”, và anh em sẽ xấu hổ mà ngồi xuống chỗ cuối. Nhưng khi được mời dự tiệc, anh em hãy đến ngồi ở chỗ cuối, để người mời sẽ đến nói với anh em: “Bạn quý ơi, kính mời bạn lên ngồi chỗ cao hơn!” Như thế anh em sẽ được nở mày nở mặt trước mặt mọi người dự tiệc với mình. Vì ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lu-ca 14:7-11)
Nhân vật có liên quan đến danh tiếng và địa vị của người khôn ngoan là “chủ tiệc”, người có quyền mời người này lên chỗ cao hơn hoặc yêu cầu người kia xuống chỗ thấp hơn. Trong thời của Chúa Giê-xu, Ngài nhận thấy khách khứa chọn chỗ ngồi danh dự. (Lu-ca 14:7) Những người chọn chỗ danh dự là ai? Đó là những thầy thông giáo, những người Pha-ri-si,… chẳng chịu nhường cho ai, họ tự chọn và giành chỗ danh dự cho mình. Thật chủ quan khi cho rằng chẳng có ai quan trọng hơn mình.
Người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa, mà mắt con đã thấy. Người giành ngồi chỗ danh dự nghĩ rằng vua sẽ nhìn thấy mình. Câu Châm Ngôn cảnh báo: (1)Người kiêu căng ngạo mạn sẽ bị hạ nhục trước mặt mọi người khi bị đuổi khỏi hàng ghế danh dự. Ông Ha-man hí ha hí hửng đi dự tiệc do hoàng hậu Ê-xơ-tê mời. Ngồi với vua và hoàng hậu nhưng ngay trong bữa tiệc, ông bị hạ xuống đến nỗi mất địa vị, danh dự và mất luôn mạng sống. Người ta phải che mặt ông, không cho nhìn thấy vua và hoàng hậu. (Ê-xơ-tê 7:9) (2)Có trường hợp người kiêu căng ngạo mạn bị vua đuổi: “Đi cho khuất mắt ta.” (Ma-thi-ơ 7:23) Người đó chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy vua nữa. (3)Có trường hợp kiêu căng ngạo mạn bị cấm xuất hiện trước mặt vua. Ông Áp-sa-lôm là trường hợp điển hình. Vua Đa-vít ra lệnh: “Áp-sa-lôm phải ở nhà, không được cho ta thấy mặt.” Vậy Áp-sa-lôm không có phép diện kiến vua. (II Sa-mu-ên 14:24)
Người khôn ngoan là người khiêm nhường, để “người ta” chọn chỗ cho mình chớ không kiêu căng ngạo mạn tự chọn chỗ cho mình để rồi bị “người ta” hạ xuống.

Comments are closed.