Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 7. BẢO MẬT KHI BẤT BÌNH

25

9 Tốt hơn là cả hai bên ngồi đối chất,
Nhưng đừng tiết lộ chi cho người khác,
10 Kẻo đối phương nghe được lên án con nói xấu,
Và con không thể rút lại lời mình.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn dạy người khôn ngoan điều nên làm lẫn điều không nên làm trong mối liên hệ với người xung quanh. (1)Điều nên làm là giải quyết bất bình một cách riêng tư. Nếu bất bình với người lân cận, cả hai nên ngồi lại giải quyết với nhau. Chúa Giê-xu khuyên: “Nếu một anh em phạm lỗi với anh em, hãy đến khuyên bảo người ấy, chỉ giữa anh em với người ấy thôi.” (Ma-thi-ơ 18:15) Mối liên hệ với người xung quanh không dừng lại ở mức độ khuyên bảo nhau mà còn tiến đến việc hoà giải với nhau trước khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy: “Vậy khi anh em đem của lễ hiến dâng đến bàn thờ, mà trực nhớ rằng có người anh em bất bình với mình. Hãy để của lễ ở đó, trước bàn thờ, đi hoà giải với anh em mình, rồi mới trở lại hiến dâng của lễ!” (Ma-thi-ơ 5:23-24) Người khôn ngoan giải quyết bất bình một cách cá nhân trong tinh thần hoà giải, hoặc ăn năn nhận lỗi chứ không quyết ăn thua đủ và lôi nhau ra toà. Kinh Thánh lên án tinh thần kiện tụng nhờ toà án, nhờ pháp luật giải quyết mọi bất bình. Hận thù dẫn đến kiện tụng. Đây là tinh thần của người sống theo bản ngã: thù tôi tôi trả (Châm Ngôn 20:22). Không nhường nhịn, không tha thứ dẫn đến kiện tụng. Người đầy tớ không thương xót đã tống bạn của mình vào tù (Ma-thi-ơ 18:30) (2)Câu Châm Ngôn cảnh báo người giải quyết bất bình với người khác không nên bép xép. Việc “tốt” có thể trở thành “tệ” khi người giải quyết trở thành người mách lẻo. Đứa mách lẻo rêu rao điều kín giấu. Người tín trung bảo mật chuyện riêng tư. (Châm Ngôn 11:13) Tệ hơn thì bị kết án là kẻ tà vạy, hoặc người rỉ tai: Kẻ tà vạy gieo mầm xung đột, người rỉ tai chia rẽ bạn thân. (Châm Ngôn 16:28) Đáng lẽ người giải quyết bất bình với người khác được đối phương “trân trọng” thì lại bị “trách cứ”, bị sỉ nhục. Chỉ vì không bảo mật mà mất danh thơm tiếng tốt.
Sứ đồ Phao-lô khuyên: Đừng hận thù nhau, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em. (Cô-lô-se 3:13) Người sống yêu thương, nhường nhịn và tha thứ dễ giải quyết bất bình với người khác một cách riêng tư, nhờ đó có thể che đậy lỗi lầm của người khác. Che đậy lỗi lầm được người yêu mến. (Châm Ngôn 17:9a)

Comments are closed.