Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 8. HẬU QUẢ CỦA MỘT THÓI QUEN XẤU

26 14 Lưng nó dính chặt vào giường,
Cũng như cánh cửa dính trên bản lề. (Bản Hiện Đại)
Cuộc sống làm việc của con người được Kinh Thánh mô tả: Loài người đi ra đồng canh tác, cần cù hoạt động đến chiều hôm. (Thi Thiên 104:23) Sách Châm Ngôn khuyên con người lo làm ăn trong ngoài chu tất. (Châm Ngôn 24:27) Thế nhưng trong xã hội loài người vẫn còn nhiều người không “đi ra đồng canh tác”. Họ thường phải nghe câu hỏi: Kẻ lười kia nằm ngủ mãi sao? Đến bao giờ mới thức giấc? (Châm Ngôn 6:9)
Châm Ngôn 26:14 mô tả kẻ làm biếng lẫn cảnh người ấy nằm ngủ bằng cách ví cảnh lăn trở trên giường với cánh cửa xoay trên bản lề. Người biện hộ “ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút” (Châm Ngôn 6:10), và bịa chuyện “có con sư tử ngoài đó (Châm Ngôn 22:13) để không phải làm việc trở thành người dính chặt vào giường, tức là gắn liền cuộc đời mình với cái giường.
Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường giống như cửa xoay trên bản lề là hình ảnh người mê ngủ, không muốn thức dậy. Trong khi ngủ thì xoay qua bên này, xoay qua bên kia. Biếng nhác và mê ngủ là bạn của nhau. Vì biếng nhác mà người ta mê ngủ (Châm Ngôn 19:15a)
Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường giống như cửa xoay trên bản lề là hình ảnh của người vướng vào một thói quen xấu. Cánh cửa xoay qua bên này rồi xoay qua bên kia, giống như cuộc đời cứ loay hoay, xoay trở với giấc ngủ (sự biếng nhác) mà không thoát ra được.
Chẳng ai muốn “đóng đinh” cuộc đời của mình với sự biếng nhác. Thế nhưng vì chẳng chịu đi làm (Châm Ngôn 26:13), chỉ giỏi biện hộ và bịa chuyện thì trước sau gì cũng “gắn bó” với việc lăn trở trên giường mình.
Người tin Chúa mà cứ lăn trở trên giường mình, không siêng năng chăm sóc tâm linh thì đời sống thuộc linh sẽ trở nên nghèo đói và rách rưới. Mê ngủ con sẽ nên nghèo khó (Châm Ngôn 20:13a). Người mê ngủ rách tươm tơi bời (Châm Ngôn 23:21b). Người lười biếng chê lạnh không cày, mùa gặt đi xin bụng đói meo. (Châm Ngôn 20:4) Vì dính chặt vào giường mà nhiều người tin Chúa không cày cấy, chẳng gieo trồng trong phần thuộc linh nên trở thành những người “ăn xin thuộc linh”.

Comments are closed.