Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 8. CUỘC CHƠI TAI HẠI (1)

26 18 Kẻ đi lừa dối, bị người lật mặt nạ,
Liền giả lả: “Tôi chơi đấy mà!”
19 Cũng nguy hiểm chết người
Như người điên ném lửa ném tên ra. (Bản Hiện Đại)
Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình. Kẻ lân cận không phải chỉ là hàng xóm láng giềng mà còn là bạn bè trong trường học, trong nghề nghiệp, trong tình cảm…
Con người có thể phỉnh gạt nhau về chuyện gì? Trước khi sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu: “Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan… Đừng hành động nông nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:15, 17), ông đề cập đến ba tội lỗi mà người tin Chúa có thể dính dấp vào: “Đã là con cái thánh của Chúa, anh em đừng nói đến chuyện gian dâm, ô uế, tham lam.” (Ê-phê-sô 5:3)
Nếu không thận trọng trong nếp sống, người tin Chúa vẫn có thể phạm tội gian dâm, ô uế, tham lam đối với người lân cận mình, rồi nói: Tôi chơi mà!
Có những đôi tình nhân tìm hiểu nhau để tiến tới “tình yêu và hôn nhân” bị cám dỗ thì tiến tới “tình dục và hôn nhau” để rồi sau đó một trong hai người trở thành nạn nhân thì người kia nói: Tôi chơi mà! Hoặc cả hai đều là nạn nhân của nhau thì cả hai đều nói: Tôi chơi mà!
Trong khi làm ăn buôn bán với nhau, lòng tham lam khiến một số người giành phần mình khi có lợi, còn bắt bạn mình chịu khi lỗ lã. Ăn cướp, phỉnh gạt bạn bè mà còn dám nói: Tôi chơi mà!
Hoá ra trong mối liên hệ với những người rất gần, rất thân thiết trong cộng đồng vẫn có kẻ lừa dối, phỉnh gạt anh em của mình. Phạm tội công khai mà còn nói: Tôi chơi mà! Chỉ những người không có lương tâm, không cảm thông nỗi đau của người khác mới hành xử và mới nói như vậy. Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui (Châm Ngôn 15:21a). Lừa dối, phỉnh gạt anh em mình lại còn giả lả thì đó chỉ là kẻ rồ dại tìm vui trong việc ác (Châm Ngôn 10:23a). Chỉ có những người ngu dại, không tránh xa tội lỗi, không sợ hậu quả của việc phạm tội mới sống trong tội lỗi và nói: Tôi chơi mà! Kẻ điên dại nhạo cười tội lỗi. (Châm Ngôn 14:9a)

Comments are closed.