Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 8. “CỦI” VÀ “LỬA” RA TỪ MIỆNG LƯỠI

26 20 Không có lửa nếu không có củi, không dầu,
Không bất bình nếu không nói hành, nói xấu. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn đề cập đến người thèo lẻo với nhiều đặc điểm. Đó là kẻ tà vạy gieo mầm xung đột, chuyên rỉ tai chia rẽ bạn thân (Châm Ngôn 16:28). Đó là kẻ hở môi chuyên đi mách lẻo tiết lộ điều bí mật (Châm Ngôn 20:19). Đó là người có lưỡi nói hành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ (Châm Ngôn 25:23b)…
Châm Ngôn 18:8 mô tả lời mách lẻo như một món ăn ngon làm cho người ta thèm thuồng.Lời mách lẻo như cao lương mỹ vị đối với người thích nghe nội dung mách lẻo hoặc “nói hành nói tỏi” của kẻ thèo lẻo. Còn câu Châm Ngôn này ví lời mách lẻo như củi và cuộc tranh cạnh như lửa.
Thật nực cười khi tay cứ quăng củi vào đống lửa, hoặc “đổ thêm dầu vào lửa” còn miệng thì kêu gọi dập lửa. Làm như vậy cũng giống như kêu gọi đừng nổi giận, đừng tranh cạnh trong khi cứ thèo lẻo.
Châm Ngôn 22:10 đưa ra một phương cách để không còn tranh cạnh, đó là: Đuổi kẻ kiêu cường đi, xung đột sẽ dứt. Cũng không còn những tiếng cãi cọ xấu xa. (Châm Ngôn 22:10) Đuổi kẻ “sản xuất” ra “củi” và gây ra “lửa” thì trong cộng đồng sẽ bình an.
Phương cách thứ hai là đừng nghe lời thèo lẻo. Khi không đuổi được kẻ thèo lẻo, chúng ta phải giữ “tai” của mình. Đối với kẻ thèo lẻo, nếu chúng ta không bịt miệng họ được, hãy bịt tai của chúng ta. Đừng nghe những lời thèo lẻo, đừng tiếp nhận “củi” của kẻ thèo lẻo vào trong tâm trí. Nếu không, tấm lòng và môi miệng của chúng ta sẽ “phun ra” toàn “lửa”.
Phương cách thứ ba là bản thân đừng thèo lẻo. Muốn vậy phải có tâm tánh ghét việc thèo lẻo, nói năng cẩn thận khi giao tiếp. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Miệng lưỡi anh em đừng nói những lời xấu xa tai hại, nhưng hãy nói lời tốt đẹp gây dựng, đem lại ích lợi cho người nghe. (Ê-phê-sô 4:29) Hãy sống với tình yêu thương từ lời nói đến hành động. Đừng nhắc lại những lỗi lầm của người khác. Che đậy lỗi lầm được người yêu mến. (Châm Ngôn 17:9)

Comments are closed.