Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 8. NHEN THAN CHỤM CỦI BẰNG LỜI NÓI

26 21 Người hay giận nhạy chuyện rầy rà,
Như than, như củi, nhạy cháy bùng ra. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến than, củi và người hay tranh cạnh. Khi bỏ than đen vào lò, than đen từ từ chuyển thành đỏ. Khi chụm củi vào bếp lửa, củi sẽ thành lửa thiêu đốt. Cònngười hay tranh cạnh sẽ làm cho người ta bừng bừng nổi giận, đỏ mặt tía tai tuôn ra những lời nóng nảy. Điểm giống nhau của than, củi và người hay tranh cạnh là đỏ lên, nóng lên và phát nhiệt.
Sách Châm Ngôn mô tả người hay tranh cạnh từ “đen”, tức là người trong lòng có sự gian tà, toan mưu ác luôn luôn rồi chuyển sang “đỏ” tức là kết quả của việc gieo sự tranh cạnh (Châm Ngôn 6:14).
Câu Châm Ngôn này dùng động từ “xui” thay vì động từ “gieo”. Từ ngữ này ngụ ý người hay tranh cạnh rất giỏi dùng lời nói để xúi giục tâm trí, cảm xúc và hành vi của người nghe hắn nói.
Lời nói của kẻ tranh cạnh như gom củi lại chụm vào bếp làm bùng lên sự nóng nảy, giận dữ, tranh chấp, xung đột. Nói cách khác, người hay tranh cạnh làm cho người nghe chẳng những không giữ được bình tĩnh mà còn dễ nổi giận. Kẻ nhạy giận thường gây xung đột. (Châm Ngôn 15:18)
Lời nói của kẻ tranh cạnh không làm cho người nghe khiêm tốn, trái lại khiến cho người nghe trở nên kiêu căng phách lối. Tánh kiêu căng chỉ sanh ra tranh chấp. (Châm Ngôn 13:10)
Đừng để người hay tranh cạnh chi phối đời sống của bạn. Nếu không tránh xa được người tranh cạnh, bạn hãy bịt tại, hãy giữ tấm lòng và tâm trí, đừng để người tranh cạnh có cơ hội “nhen than chụm củi” trong bạn, xúi giục bạn đánh mất sự bình an, đánh mất sự khôn ngoan, không yêu thương, không hoà thuận với người xung quanh.
Sứ đồ Phao-lô khuyên: Anh em phải sống hoà thuận nhau. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:13) Phải cố gắng sống bình an hoà thuận để giữ sự hợp nhất trong Thánh Linh. (Ê-phê-sô 4:3)

Comments are closed.