Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 8. THẬN TRỌNG KHI NGHE

26 25 Khẩu phật tâm xà, con chớ nên tin;
Vì lòng chúng chứa đầy gian ác xấu xa… (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 26:17-28 mô tả môi miệng và lòng độc ác của con người. Tranh cãi, phỉnh gạt, thèo lẻo, tranh cạnh, lừa lọc, gian lận… không ở đâu xa nhưng rất gần, ở ngay trong những mối liên hệ giữa con người với nhau. Làm thế nào để không trở thành nạn nhân của phường đạo đức giả? Câu Châm Ngôn khuyên: chớ tin.
Nếu chưa thể bịt miệng những kẻ giả vờ, giả dạng, người khôn ngoan cần biết bịt tai của mình khi nghe kẻ ác nói. Chớ tin là thận trọng khi nghe. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ:“Hãy đề phòng, đừng để ai phỉnh gạt anh em!” (Ma-thi-ơ 24:4) Anh em sẽ nghe nhưng phải cảnh giác. Chúa cũng báo trước nhiều người sẽ bị phỉnh gạt (Ma-thi-ơ 24:11).
Chớ tin là tuyệt đối không tin. Dù chúng nói những lời ngọt ngào, con cũng đừng tin! (Giê-rê-mi 12:6b) Thận trọng khi nghe, tìm hiểu xem người nói ngọt nhạt thật sự là ai để không sai lầm khi tin.
Chớ tin vì trong lòng kẻ ác có bảy sự gớm ghiếc. Bảy sự gớm ghiếc khiến chúng ta nhớ lại câu chuyện Chúa Giê-xu kể. Khi uế linh quay trở lại, nó thấy nhà vô chủ, quét dọn sạch sẽ và xếp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ về bảy linh khác còn độc ác hơn nó, rồi chúng nhập vào và sống ở đó. (Ma-thi-ơ 12:44-45)
Chớ tin vì trong lòng kẻ ác có bảy sự gớm ghiếc bao hàm ý có thể nhận biết kẻ ác: (1)Qua hành vi biết họ có thật tình hay không (Châm Ngôn 20:11). (2)Qua kết quả đời sống của kẻ ác. Chúa Giê-xu dạy: Cứ xem quả của họ là anh em sẽ biết họ. (Ma-thi-ơ 7:16). (3)Qua lời nói. Sứ đồ Gia-cơ cho biết không thể nào múc nước ngọt trong hồ nước mặn được. (Gia-cơ 3:12b)
Ông Nê-hê-mi là nhà lãnh đạo khôn ngoan. Dù ông San-ba-lát và ông Ghê-sen năm lần bảy lượt mời ông Nê-hê-mi đến gặp họ. Biết họ là những kẻ trong lòng có bảy sự gớm ghiếc, ông Nê-hê-mi đã khôn ngoan từ chối lời mời. (Nê-hê-mi 6:1-4)
Về phương diện thuộc linh, bạn có đang tin tưởng và chạy theo những lời đường mật của giới thông thái và Pha-ri-si hiện đại, của giáo sư tự nhận và tiên tri giả trong thời đại này không? Trong cộng đồng Cơ Đốc, coi chừng bạn là “nhân vật không đáng tin” vì lòng bạn có bảy sự gớm ghiếc.

Comments are closed.