Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 8. RỒI SẼ LỘ TẨY

26 26 Chúng nói nhân nói nghĩa đủ điều,
Nhưng bộ mặt thật sẽ phô bày lộ liễu. (Bản Hiện Đại)
Lý do thứ nhất chớ tin kẻ gian ác vì trong lòng hắn có bảy sự gớm ghiếc. (Châm Ngôn 26:25) Lý do thứ hai chớ tin kẻ gian ác vì sự gian ác nó sẽ bị lộ ra. (Châm Ngôn 26:26)Mặc dù giả bộ và giả dạng để che giấu bộ mặt thật và con người thật, nhưng sự dối gạt không thể kéo dài, cuối cùng sự gian ác cũng sẽ lộ ra trước mặt mọi người.
Kẻ gian ác tự phô bày sự gian ác của mình ra giống như kẻ dại khờ tự chọn nẻo lạc sai (Châm Ngôn 12:26) và thường bộc lộ ngu si (Châm Ngôn 12:23), để lộ lòng giận dữ (Châm Ngôn 12:16). Sau bốn năm, sự gian dối và phản nghịch của hoàng tử Áp-sa-lôm bộc lộ rõ ràng. Khi rời Giê-ru-sa-lem, Áp-sa-lôm có mời 200 quan khách đi cùng với mình nhưng họ không biết gì về mưu phản của ông. Lúc dâng lễ, Áp-sa-lôn cho mời cả A-hi-tô-phe người Ghi-lô, một cố vấn của Đa-vít về với mình. Vậy cuộc nổi loạn lan rộng, số người theo ngày càng đông. (II Sa-mu-ên 15:1-12) Trong vụ này con người của tướng quân Giô-áp cũng lộ ra cách rõ ràng (II Sa-mu-ên 18:9-15).
Sự phản bội của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bị Chúa Giê-xu phát hiện và cảnh báo (Giăng 13:21-30), sau đó bộc lộ cách rõ ràng giữa các môn đệ tại vườn Ghết-sê-ma-nê. (Giăng 18:1-8) Chúa Giê-xu phán: Vì không có điều gì giấu mà không bị lộ, cũng chẳng có bí mật nào mà người ta không phát hiện và không bị phơi bày ra ánh sáng. (Lu-ca 8:17) Trong Hội thánh đầu tiên, sự dối trá của ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra bị sứ đồ Phi-e-rơ vạch mặt trước hội chúng (Công Vụ 5:1-11).
Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo: Nếu biết tự xét, chúng ta khỏi bị Chúa xét xử. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét xử, Ngài sửa phạt chúng ta để khỏi bị kết tội chung với người thế gian. (I Cô-rinh-tô 11:31-32) Vua Đa-vít cầu xin với Chúa: Từ trời cao, xin đưa tay cứu con, giải thoát con khỏi đại dương, và khỏi dân nước ngoài. Miệng họ nói lời dối gian, tay phải hô là tay man trá. (Thi Thiên 144:7-8) Còn sứ đồ Phao-lô dạy rằng: Có gặp hoàn cảnh ấy mới biết người đúng kẻ sai. (I Cô-rinh-tô 11:19)

Comments are closed.