Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 8. NGAY HÔM NAY

27 1 1 Chớ khoe khoang về ngày mai
Vì ai biết được việc tương lai? (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này không có ý khuyên đừng có kế hoạch cho tương lai nhưng cảnh báo việc hướng về tương lai một cách sai lầm.
Khoe khoang về ngày mai là dại dột và nguy hiểm. Bác phú nông giàu có trong hiện tại, tự hào về kế hoạch tương lai với ý định nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng thụ. Đức Chúa Trời nhận định bác là người dại dột vì không lo cho linh hồn của mình và không giàu có trước mặt Đức Chúa Trời. (Lu-ca 12:16-221)
Khoe khoang về ngày mai là phạm tội. (Gia-cơ 4:13-17) Người khoe khoang về ngày mai tin cậy chính mình và không tin cậy Đức Chúa Trời. Người khoe khoang về ngày mai tự quyết định đời sống và không chịu tuỳ thuộc Đức Chúa Trời. Trong kế hoạch của những thương gia: “Nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia ở đó một năm, buôn bán và phát tài” chỉ có “ta”, chẳng có Chúa. Ngài chẳng dính dáng gì đến “ta” khi hướng về tương lai. Người khôn ngoan tin cậy Chúa và tuỳ thuộc Ngài.
Khoe khoang về ngày mai là người bỏ qua cơ hội trong ngày hôm nay, trì hoãn việc phải làm hôm nay. Sứ đồ Phao-lô cho biết: Giờ đây là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi! (II Cô-rinh-tô 6:2b) Đức Chúa Trời kêu gọi: “Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa, đừng ngoan cố, cứng lòng như ngày nổi loạn.” (Hê-bơ-rơ 3:15) Chúa nói “ngày nay” tức là “ngay bây giờ”, “ngay lúc này đây”, còn người trì hoãn nói “ngày mai” tức là “sắp tới”, “mai mốt”.
Giải quyết vấn đề tâm linh, lo cho linh hồn được cứu rỗi là việc phải làm ngay hôm nay. Thế nhưng người không thấy mình cần được cứu ngay hôm nay nên từ chối bằng lời hứa hẹn: “Mai mốt tôi sẽ…” Đối với người vấp ngã, phạm tội, ăn năn là việc phải làm ngay. Nhiều người nghe tiếng Chúa, được cảnh tỉnh nhưng lại ngoan cố, cứng lòng không chịu ăn năn ngay, lại hứa hẹn “mai mốt sẽ ăn năn”. Đừng khoe khoang, đừng sống với “kế hoạch ăn năn”! Hãy ra khỏi Sô-đôm và Gô-mô-rơ ngay hôm nay.
Phục vụ Chúa, cứu giúp người khác là việc phải làm hôm nay. Nhiều người tránh né việc phải làm ngay lúc này bằng câu nói: “Sắp tới mình sẽ…” Thật xấu hổ khi hiện tại chẳng có gì cho đời sống tâm linh, chẳng có gì cho Chúa ngoài chữ “ngày mai”.

Comments are closed.