Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 8. TỰ KHEN LÀ TỰ HẠI

27 2 Đừng tự khen mình, để việc ấy cho người khác làm. (Bản Hiện Đại)
Tự khen mình là việc không nên, vì người tự khen mình không sống trong tình yêu thương đích thực. Tình yêu thương… chẳng khoe mình hay kiêu căng. (I Cô-rinh-tô 13:4)
Đây là hình ảnh của người không chế ngự lòng mình. (Châm Ngôn 25:28)
Tự khen mình là việc không nên, vì tự khen mình vừa đánh mất mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời vừa đánh mất mối liên hệ với người xung quanh. Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm tốn nhưng chống cự kẻ kiêu căng. (Gia-cơ 4:6) Chúa Giê-xu trả lời những người khích bác Ngài rằng: Nếu tự tôn vinh bản thân mình thì ta chỉ hữu danh vô thực. Nhưng Đấng tôn vinh ta chính là Cha ta, Đấng mà anh em xưng là Đức Chúa Trời của mình. (Giăng 8:54)
Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, một người ngoài tán mỹ con. Kẻ khác, người ngoài là ai? Kẻ khác không phải bọn quỷ quyệt, đạo đức giả, vì: lời khen tặng hoa mỹ của bọn quỷ quyệt, phường đạo đức giả, khẩu phật tâm xà, con chớ nên tin. (Châm Ngôn 26:24) Kẻ khác là người lân cận, người biết con, một người ngoài là người từ nơi khác. Hội thánh đầu tiên được dân chúng khen ngợi (Công Vụ 2:46-47) đúng như lời Chúa Giê-xu dạy:“Ánh sáng anh em phải toả soi như vậy trước mặt người đời, để họ nhìn thấy những việc tốt lành của anh em mà tôn vinh Cha anh em trên các tầng trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)
Thanh niên Ti-mô-thê được các tín hữu tại Lít-trơ và Y-cô-ni khen ngợi. (Công Vụ 16:1-3) Tít cũng vậy, anh này được các Hội thánh khen ngợi về việc truyền giảng Phúc Âm. (II Cô-rinh-tô 8:18) Ai cũng khen Đê-mê-triu, một người thật sự sống đạo. Chúng tôi cũng xác nhận điều ấy… (III Giăng 1:12) Còn ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân tự phô trương, tự khen mình mà quên lời dạy: Ai khoe khoang, hãy khoe những việc Chúa làm. Vì người được tán thưởng không phải kẻ tự đề cao, nhưng người được Chúa khen. (II Cô-rinh-tô 10:17-18)
Hãy kiểm tra chính mình, hãy kỷ luật chính mình, đừng khen ngợi chính mình.

Comments are closed.