Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 8. TỨC GIẬN LÀ TỰ HẠI

27 3 Sự nóng giận của kẻ dại nặng hơn cả đá và cát. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến “đá”, “cát” và “cơn tức giận của kẻ ngu dại”. Đá và cát đều nặng. Khi khiêng đá, gánh cát cơ thể phải chịu đựng một sức nặng bất thường. Công việc này bào mòn sức lực của người khiêng gánh. Nhưng con người thấy những phiền muộn, tai ương, thử thách nặng hơn cát đá. Ông Gióp nói về nỗi khổ của mình: Ôi, giá phiền muộn này đo lường được, và tai ương này bắc lên cân, hẳn sẽ nặng hơn cát biển đông. (Gióp 6:2-3)
Câu Châm Ngôn đề cập đến áp lực không liên quan đến cơ thể, nhưng liên quan đến đến nội tâm của con người, đó là “cơn tức giận của kẻ ngu dại”. Đá và cát nặng, nhưng thà khiêng gánh cát, đá còn hơn là chịu đựng “cơn tức giận của kẻ ngu dại”. Áp lực tinh thần khiến con người khó chịu, khổ sở và mệt mỏi hơn áp lực thể chất.
Người khôn ngoan nhận định rằng: Thà đương đầu với gấu cái mất con, còn hơn gặp người dại nổi khùng. (Châm Ngôn 17:212) Như vậy, cơn giận của người ngu dại thật nguy hiểm. Đó là cơn giận của người không kính sợ Đức Chúa Trời. Cơn giận của kẻ ngu dại là cơn giận của kẻ không hiểu biết, không lương tâm, không kềm chế hành động. Cơn giận của ông Si-mê-ôn và ông Lê-vi khiến họ tàn sát tất cả những người nam trong thành Si-chem và cướp phá thành để báo thù cho em gái Đi-na. (Sáng Thế Ký 34) Hành động của họ khiến ông Gia-cốp phải khốn khổ cho đến cuối đời. Ông nói: “Hai anh em Si-mê-ôn, Lê-vi sử dụng khí giới quá bạo tàn. Linh hồn ta! Hãy tránh xa chúng nó. Tâm linh ta! Chớ tham gia việc bất nhân.” (Sáng Thế Ký 49:5-6) Cơn giận ngu dại của tướng Giô-áp làm vua Đa-vít buồn khổ cho đến cuối đời. Tướng Giô-áp trả thù cho em mình là tướng A-sa-ên bằng cách giết tướng Áp-ne một cách hèn hạ (II Sa-mu-ên 3). Không theo lệnh vua Đa-vít, tướng Giô-áp giết hoàng tử Áp-sa-lôm khi ông này không có vũ khí tự vệ (II Sa-mu-ên 18). Rồi lại tự ý giết tướng A-ma-sa (II Sa-mu-ên 20:4-13). Lời trối của vua Đa-vít có nhắc đến hành động điên rồ, độc ác của tướng Giô-áp: “Con phải hành động khôn khéo, đừng để cho lão già ấy an ổn xuống mồ.” (I Các Vua 2:5-6)
Hãy cẩn thận và coi chừng những cơn tức giận của bạn. Đừng tức giận như kẻ ngu dại, như người không kính sợ Đức Chúa Trời, gây khốn khổ cho người xung quanh và tự huỷ hoại chính mình.

Comments are closed.