Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 8. BỎ NGỌC TRONG ĐỐNG ĐÁ, CỘT ĐÁ TRONG NÁ

26 8 Ca tụng kẻ khờ
Như cột đá vào ná. (Bản Hiện Đại)
Bỏ cục ngọc vào trong đống đá, tất nhiên ngọc có giá trị hơn những viên đá. Xem ra kẻ ngu muội được đưa lên tận mây xanh khi được xem là ngọc. Kẻ ngu muội trở thành tinh hoa giữa những đống đá. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy thật sai lầm khi bỏ ngọc vào đống đá. Người ta tìm ngọc, lấy ngọc ra khỏi đống đá chớ chẳng ai bỏ viên ngọc vào trong đá. Biến kẻ ngu dại mà trở thành tinh hoa thì thật là phi lý. Tôn trọng, khen ngợi kẻ ngu muội như ngọc, xem người khác là đá là chuyện hết sức điên rồ.
Bỏ cục ngọc vào trong đống đá, hoặc dịch là cột đá vào ná. Cột viên đá vào cái trành là hình ảnh rất khôi hài. Trành ném đá phải có đá. Chi phái Bên-gia-min có 700 người thuận tay trái, có tài bắn ná, bách phát bách trúng, không hề sai lệch. (Quan Xét 20:16) Nhờ dùng trành ném đá mà thiếu niên Đa-vít thắng Gô-li-át (I Sa-mu-ên 17:48-50). Trành ném đá là vũ khí lợi hại trong tay người sử dụng. Cột đá vào trành là hình ảnh người ngu dại nắm quyền hành. Tưởng đâu người đó đang sử dụng vũ khí lợi hại và hiệu quả nhưng thật ra không có hiệu quả, viên đá bị cột vào cái trành chẳng những không ném đi mà còn gây hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng. Thật ra chẳng ai lại điên rồ cột đá vào ná rồi xem đó là vũ khí lợi hại. Chẳng ai cột kẻ ngu muội vào công tác lãnh đạo rồi tin tưởng là sẽ gặt hái thành công, vì đó là một thảm hoạ.
Nhà Truyền Đạo tâm sự: Tôi thấy có một điều tệ hại khác trên đời, liên hệ đến các cấp lãnh đạo: Người ngu dại được cất nhắc lên cao, còn người có nhiều khả năng phải giữ địa vị thấp kém. Tôi cũng thấy cả cảnh đầy tớ đi ngựa, trong khi bậc vương bá lại đi bộ như đầy tớ vậy. (Truyền Đạo 10:5-7)
Tiên tri Ê-li-sê là người khẳng khái, ông không cột đá vào ná. Vua Giô-sa-phát là ngườihết lòng làm điều lương thiện trước mắt Chúa (I Các Vua 21:43), còn vua Giô-ram thì làm điều ác trước mắt Chúa (II Các Vua 3:2). Tiên tri Ê-li-sê không tôn trọng vua Giô-ram. Ông nói: “Tôi thề trước Chúa Toàn Năng là Đấng tôi hầu việc, nếu không nể vua Giô-sa-phát, tôi chẳng nhìn vua đâu.” (II Các Vua 3:14)
Vua Đa-vít, người dùng trành và đá đúng cách, hỏi: “Ai được ở trong Đền Thờ? Ai được sống trên núi thánh?” Ông tự trả lời: “Người coi khinh những kẻ tội nhân, nhưng tôn quý người yêu mến Chúa.” (Thi Thiên 15:1, 4)

Comments are closed.