Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 8. AI PHÁ HOẠI?

26 10 Mướn người dại, kẻ lang thang làm lụng,
Họ sẽ như người cầm cung bắn phá tứ tung. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 26:3-12 trình bày hậu quả của những hoạt động của người ngu dại khi giữ những vai trò và vị trí khác nhau trong cộng đồng.
-Châm Ngôn 26:3: khi làm con. 26:4-5: khi sống với xóm làng. 26:6: khi làm sứ giả. 26:7: khi dạy dỗ. 26:8: khi lãnh đạo. 26:9: khi sử dụng châm ngôn. 26:10: khi mưu sinh.
Châm Ngôn 26:10, “người ngu dại” có đồng nghiệp là “khách qua đường”. Khách qua đường, người lang thang là người lạ mặt, không quen biết, sống rày đây mai đó, không thể làm người đại diện hoặc chịu trách nhiệm một công việc nào đó.
1. Xạ thủ có mục tiêu. Trong thời gian ông Gióp chịu hoạn nạn, nhiều người nói những lời lẽ tấn công ông. Ông than thở: “Các xạ thủ bốn bề vây tôi chặt (Gióp 16:13a). Mỗi người nói xấu ông Gióp là một xạ thủ. Họ vây lấy ông, lời nói của họ giống như những mũi tên bắn vào ông.
2. Xạ thủ không cần mục tiêu là hình ảnh của người ngu dại và khách qua đường. Trong khi nhiều người (nhiều xạ thủ) lấy ông Gióp làm mục tiêu để chỉ trích (bắn tên) thì kẻ ngu dại (một xạ thủ) lấy mọi người làm mục tiêu. Một mình ông Gióp chống chọi với nhiều người, trong khi nhiều người chạy tán loạn để tránh những mũi tên của một kẻ ngu dại và khách qua đường. Nhiều người bị trúng mũi tên của kẻ ngu dại bắn mà không hiểu vì sao. Đơn giản vì kẻ ngu dại và khách qua đưỡng là kẻ chuyên cầm cung bắn tứ tung.
3. Câu Châm Ngôn dùng hình ảnh người cầm cung bắn phá tứ tung để cảnh báo người khôn ngoan đừng mướn kẻ ngu dại và kẻ lang thang làm việc cho mình.
-Vì họ là bậc thầy trong việc bắn cung, bậc thầy gây tổn thương cho người khác.
-Vì họ không phân biệt bạn-thù, tốt-xấu, tất cả mọi người đều là đối tượng để họ tấn công, gây tổn thương.
-Vì họ không chịu trách nhiệm về hành động bắn tên loạn xạ của mình. Nghĩa là họ không quan tâm đến việc hôm nay làm việc, ngày mai bị đuổi việc.
Làm việc chung với người ngu dại và kẻ lang thang rất dễ giống như họ. Họ không lo làm việc mà chỉ phê phán, chỉ trích, đâm thọt những người xung quanh. Họ sẽ làm khổ và trở thành gánh nặng cho người thuê mướn. Đó là chưa nói đến việc kẻ ngu dại và người lang thang sẵn sàng bắn tên vào chủ của mình.

Comments are closed.