Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 8. TIẾP TỤC TÁI PHẠM

26 11 Kẻ ngu làm lại điều khờ dại nó đã trót,
Như chó trở lại nơi nó đã nôn ra. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 26:11 mô tả kẻ ngu muội là người làm lại việc ngu dại mình. Trong trường hợp này kẻ ngu muội bị so sánh với con chó đã mửa ra, rồi liếm lại. Kẻ ngu muội là ai? Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại câu Châm Ngôn này khi đề cập đến người đã tin Chúa nhưng vẫn quay về với nếp sống tội lỗi: Khi một người đã thoát khỏi nếp sống tội lỗi của trần gian nhờ biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi mình, mà còn trở về tội lỗi, làm nô lệ cho nó một lần nữa, thì còn tệ hại hơn trước. Chẳng thà đừng biết gì về Chúa, còn hơn là biết Ngài, rồi sau đó lại từ bỏ những điều răn thánh đã truyền cho mình. Thật đúng như lời tục ngữ: “Chó quay lại ăn đồ đã mửa; heo tắm rửa rồi lăn vào bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22)
Làm lại việc ngu dại mình là hình ảnh người say rượu nói: “Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa” (Châm Ngôn 23:35c). Vua A-háp chỉ thay đổi trong một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đấy. Lúc đầu vừa nghe lời tiên tri Ê-li, vua A-háp liền xé áo, mặc bao bố, kiêng ăn, đắp bao bố ngủ, tỏ vẻ hạ mình khiêm tốn (I Các Vua 21:27) nhưng sau đó, ngựa quen đường cũ, vua A-háp ghét người của Đức Chúa Trời vì tiên tri không bao giờ báo điềm lành, mà chỉ báo toàn điềm dữ (I Các Vua 22:8). Dân I-sơ-ra-ên là những người nhiều lầnlàm lại việc ngu dại mình (Thi Thiên 78).
Trong 40 lần Kinh Thánh đề cập đến con chó, dường như không có lần nào đề cập đến con chó với cái nhìn thiện cảm. Câu Châm Ngôn này nhắc đến điều đáng kinh tởm nhất của con chó, đó là mửa ra rồi liếm lại. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu đem sự dơ bẩn của con heo so sánh với sự dơ bẩn của con chó. Ở đây sự dơ bẩn của con người, tức là sự ô uế của tội lỗi của người ngu dại bị so sánh với sự dơ bẩn của con heo. Dù con người được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng khi đã tin Chúa mà quay về đời sống tội lỗi, tự huỷ hoại tâm linh của mình, hành động đó chẳng khác gì hành động của con vật.
Chúa Giê-xu khuyên người được Ngài chữa lành: “Này, bác được lành rồi, đừng phạm tội nữa kẻo bác lại phải lâm vào cảnh khốn khổ hơn!” (Giăng 5:14) Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa: Vậy tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, để thoát khỏi dục vọng của bản tánh cũ. (Ga-la-ti 5:16)

Comments are closed.