Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 8. CON SƯ TỬ NÀO?

26 13 Kẻ lười chẳng chịu đi làm,
Sợ con sư tử vồ ta dọc đường. (Bản Hiện Đại)
Khi bị chất vấn vì sao không lo làm việc. Lần thứ nhất kẻ biếng nhác trả lời: “Có con sư tử ngoài đó!” (Châm Ngôn 22:13). Lần thứ hai kẻ biếng nhác cũng trả lời: “Có con sư tử ngoài đường” (Châm Ngôn 26:13). Như vậy có một hay hai con sư tử? Hay là chẳng có con sư tử nào cả.
Đường kẻ biếng nhác như có rào gai ngăn chặn (Châm Ngôn 15:19). Tuỳ theo tình hình, khi thì họ đưa ra lý do thời tiết: người lười biếng chê lạnh không cày (Châm Ngôn 20:4a),khi thì họ tưởng tượng hoặc bịa chuyện có con sư tử ngoài đường cho nên không đi làm được. Kẻ biếng nhác có 1001 cách để thuyết phục bản thân và người khác vì sao không thể làm việc, vì sao không hoàn thành công tác. Thật ra lý do không phải hoàn cảnh bên ngoài mà phát xuất từ nội tâm của kẻ biếng nhác.
Người siêng năng không sợ sư tử. Thiếu niên Đa-vít thưa với vua Sau-lơ: “Khi tôi tớ của vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi.” (I Sa-mu-ên 17:34-35)
Người tin Chúa nhận biết kẻ thù thật sự của mình là ai. Kinh Thánh cho chúng ta biết kẻ thù nghịch anh em là ma quy, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. (I Phi-e-rơ 5:8) Hoàn cảnh của chúng ta là kẻ thù địch vây quanh, như sư tử gầm thét xông vào mồi (Thi Thiên 22:13)
Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa binh giáp, và lời hứa: “Ngươi sẽ giẫm lên sư tử và rắn hổ. Sư tử tơ và rắn độc sẽ bị chân ngươi giày xéo.” (Thi Thiên 91:13) Tuy nhiên đôi lúc người tin Chúa vẫn có thể trở nên như lính Ép-ra-im trang bị cung tên, đã chạy trốn trong ngày tác chiến (Thi Thiên 78:9). Vì sao? Kinh Thánh dạy: Hãy phục tùng Đức Chúa Trời và chống lại quỷ vương, nó sẽ tránh xa anh em. (Gia-cơ 4:7) Đây là bí quyết của người Cơ Đốc siêng năng: có thái độ đúng đắn đối với Đức Chúa Trời và thái độ tích cực chống trả ma quỷ.

Comments are closed.