Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 9. BẠN RÈN BẠN

27 17 Sắt mài sắt,
Bạn rèn bạn. (Bản Hiện Đại)
Thật khốn khổ khi có một người hay sinh sự ở bên cạnh, nhưng thật ích lợi khi có một người bạn tốt ở bên cạnh.
Phần đầu của câu Châm Ngôn đề cập đến việc sắt mài nhọn sắt. Cần đến hai người, và cả hai phải có đặc điểm giống nhau. Dùng vật dụng cùn sẽ tốn sức và mất nhiều thời gian. Tốt nhất là mài lưỡi rìu. Dùng một cái rìu cùn sẽ phí nhiều sức, phải khôn ngoan, mài lưỡi rìu trước đã. (Truyền Đạo 10:10) Rìu bằng sắt và đồ để mài rìu cũng bằng sắt.
Con người cũng vậy. Hai hơn một (Truyền Đạo 4:9). Tuy nhiên hai người phải có đặc điểm giống nhau, phải là bạn thật của nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu là hư tánh nết tốt. (I Cô-rinh-tô 15:33)
Bạn cần có bạn tốt và bạn phải là người tốt, như vậy cả hai mới có thể giúp nhau, như việc mài dao: có khi bạn là con dao cần được mài, có khi bạn là bàn mài giúp bạn của mình. Lưỡi dao được kéo (mài) qua khe chật hẹp của hai thỏi sắt nhờ đó trở nên sắc bén; tương tự như hai người giúp nhau qua việc trao đổi ý kiến, góp ý một cách thẳng thắn. Suy nghĩ của họ sẽ trở nên tinh tế, sắc bén, bộc lộ bên ngoài là diện mạo tươi tỉnh của họ.
Bạn bè “bổ dưỡng diện mạo” cho nhau như mặt mày của nhóm Đa-ni-ên xinh tươi, đầy đặn hơn tất cả các thanh niên đã tẩm bổ bằng thực phẩm nhà vua (Đa-ni-ên 1:15), như các môn đệ đứng bên nhau với niềm vui (Công Vụ 2:25-28). Lòng khoái lạc làm mặt mày vui vẻ. (Châm Ngôn 15:13)
Muốn “mài” phải có thời gian. Nhiều khi bạn bè cả nể, hoặc sợ mất bạn cho nên chẳng bao giờ dành thời gian để trao đổi giúp nhau. Những người bạn cà-phê, bạn nhậu, bạn đi chơi chỉ thoả mãn thói quen, sở thích, chưa chắc đã giúp nhau trở nên tốt hơn.
Muốn “mài” thì phải đau đớn. Dù là con dao hay là bàn mài, cả hai phải chịu đau thì dao mới bén và bàn mài mới thật sự có ích. Cho nên bạn bè với nhau đôi khi nhờ thương tích roi vọt, tẩy sạch tà tâm (Châm Ngôn 20:30)
Hoàng tử Giô-na-than và ông Đa-vít, thanh niên Đa-ni-ên và ba người bạn, ông Phao-lô và ông Ti-mô-thê… là những bài học về “bạn rèn bạn”.

Comments are closed.