Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 9. CHẲNG ĐỦ CHẲNG ĐẦY

27 20 Mắt đầy tham vọng, chẳng hề chán;
Âm ty nuốt người không hề thoả mãn. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến hai điều không hề thoả mãn.
Âm phủ và vực sâu là thế giới của linh hồn người chết. Đó là thế giới của sự chết và sự huỷ diệt. Kinh Thánh cho biết về ngày xét xử chung thẩm: Biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển. Tử vong và Âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Mỗi người bị xét xử tuỳ theo công việc mình đã làm. Tử vong và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Vào hồ lửa là lần chết thứ hai. (Khải Huyền 20:13-14)
Âm phủ và vực sâu không hề đầy, tức là không bao giờ thoả mãn. Hiện nay và trong cõi đời đời, sự chết thứ nhất lẫn sự chết thứ hai của con người đều không làm thoả mãn âm phủ và vực sâu. Nghĩa trang hết chỗ chôn cất nhưng Âm phủ há hoác miệng như con rắn, nuốt dân ta như miếng mồi to lớn, phình cả bụng lên. Tất cả đám dân đông đảo, người giàu sang lẫn bình dân, kẻ cả những người hưởng lạc đều lọt vào lòng Âm phủ. (Ê-sai 5:14) Sự chết nuốt người không bao giờ no chán (Ha-ba-cúc 2:5b) và không bao giờ nói đủ rồi hoặc ngưng lại. Kèm theo sự chết là địa ngục là nơi không bao giờ thiếu chỗ cho người hư mất.
Trong cõi tương lai có người được ở trong Thành Thánh, có người phải vào hồ lửa (Khải Huyền 21:1-8) Câu Châm Ngôn cảnh báo con người đừng trở thành miếng mồi cho địa ngục không đáy, nhắc nhở đường sống của người khôn dẫn lên cao, lánh xa âm phủ ở dưới thấp. (Châm Ngôn 15:24) Đồng thời người kính sợ Đức Chúa Trời lo giải cứu linh hồn người khác thoát cảnh hư vong (Châm Ngôn 23:13-14).
Con mắt loài người không hề chán. Một trong những thủ phạm đẩy con người vào sự chết đời đời là con mắt. Đặc điểm của con mắt loài người là không hề chán, không bao giờ thoả mãn bất cứ điều gì thế gian ban cho. Đây là một trong ba điều sứ đồ Giăng cảnh báo.(1)Tham dục của thân xác, (2)đam mê của mắt và (3)kiêu ngạo của đời (I Giăng 2:16). Sự tham lam của con mắt chẳng bao giờ có điểm dừng, giống như người tham tiền bạc của cải chẳng bao giờ thoả mãn. (Truyền Đạo 5:10)

Comments are closed.