Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 9. CHAI LÌ THÌ BẤT CHẤP

27 22 Dùng chày giã kẻ dại như giã thóc,
Ngu si nó cũng không tróc đi đâu.(Bản Hiện Đại)
Người ta đổ lúa mì vào cối và dùng chày giã để làm tróc trấu. Câu Châm Ngôn nêu trường hợp thật nan giải trong việc dạy dỗ. Dù bỏ kẻ ngu dại vào cối cùng với lúa mì rồi giã bằng chày thì trấu tróc ra nhưng kẻ ngu dại vẫn ngu dại như trước.
“Dùng chày giã” tức là dùng biện pháp cứng rắn, hình phạt nghiêm khắc. Kẻ ngu dại vẫn không chịu thay đổi. Phải chăng vì cớ người giáo dục dùng biện pháp cứng rắn cho nên không có kết quả? Phải chăng nên áp dụng biện pháp nhẹ nhàng, dịu dàng?
Vua Sa-lô-môn từng nói: Nghiêm trị, giáo hoá thiếu nhi. Giải thoát lòng chúng khỏi điều dại si. (Châm Ngôn 22:15) Đây là biện pháp cứng rắn sau khi đã dùng biện pháp nhẹ nhàng. Vấn đề tiếp theo nằm ở phía đối tượng được giáo dục. Đúng là thương tích roi vọt, tẩy sạch tà tâm (Châm Ngôn 20:30), nhưng đôi khi thương cho roi cho vọt mà đối tượng vẫn lì lợm, ngoan cố. Tiên tri của Đức Chúa Trời thưa với Chúa:“Chúa đánh phạt mà chúng chẳng biết đau. Chúa tàn hại mà chúng không rút tỉa bài học. Chúng tự làm cho mặt mình cứng hơn đá tảng, chúng ngoan cố không chịu quay về.” (Giê-rê-mi 5:3)
Vua A-cha là vị vua làm điều ác khiến Đức Chúa Trời phải trừng phạt vua, nhưng vua không ăn năn. Kinh Thánh chép: Trong cảnh hoạn nạn, vua A-cha lại càng phạm tội thêm, cúng tế các tà thần của dân Sy-ri ở Đa-mách, là những kẻ đã chiến thắng vua. (II Sử Ký 28:22) Đúng là trăm roi đánh kẻ ngu muội (Châm Ngôn 17:10b) cũng như không!
Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng: “Trước kia, chúng ta vốn điên dại, ngang ngược… Nhưng nhờ Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta đã bày tỏ lòng nhân từ, yêu thương. Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ, Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta.” (Tít 3:3) Khi một người tin Chúa Giê-xu thì được thoát khỏi sự ngu dại, rồi trải nghiệm sự thay đổi do tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Comments are closed.