Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 9. BIẾT RÕ LÀM TỐT

27 23 Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con,
Và lo săn sóc các đàn bò của con.

Thật đặc biệt khi vua Sa-lô-môn đề cập đến nghề chăn bầy là việc cha mình, tiên vương Đa-vít, từng làm trong thuở hàn vi. Ý nghĩa hơn nữa khi Kinh Thánh ví người lãnh đạo với người chăn còn bầy chiên là nhóm người được lãnh đạo. Vì vậy câu Châm Ngôn này đề ra nguyên tắc chung cho công tác lãnh đạo lẫn những công việc khác.
Trước hết là biết cảnh trạng bầy chiên. Để biết tình trạng bầy chiên, biết mức độ tăng trưởng của bầy, người chăn phải biết từng con chiên. Nhờ đó mới có mục tiêu phát triển bầy, có những biện pháp trước mắt lẫn tầm nhìn lâu dài đối với việc chăn bầy.
Nhóm từ “ráng biết” nhấn mạnh việc chịu khó tìm hiểu đối tượng được chăn dắt phát xuất từ lòng yêu nghề, yêu công việc của người chăn. Nhờ “ráng biết cảnh trạng bầy chiên” mà người chăn sẵn lòng hy sinh vì bầy chiên (Giăng 10:11). Khác hẳn với tinh thần của người chăn thuê chẳng hề lo tưởng đến bầy chiên, khi thấy sói đến, vội bỏ chiên chạy trốn, để sói vồ chiên và đuổi bầy chạy tán loạn (Giăng 10:12). Nhờ “ráng biết” mà chiên nhận ra tiếng người chăn, người chăn gọi tên từng con chiên… người chăn đi trước, cả bầy theo sau (Giăng 10:3, 4).
Thứ nhì là săn sóc các đàn bò. Để chăm sóc bầy đàn cần phải làm nhiều việc. Nào là chuẩn bị chuồng trại, nào là tìm đồng cỏ, nguồn nước, nào là bảo vệ an toàn, chăm sóc từng con… Làm thế nào để bầy chẳng thiếu thốn gì, chẳng sợ tai hoạ nào (Thi Thiên 23)
Nhóm từ “lo săn sóc” vừa nhấn mạnh đến công việc vừa nhấn mạnh đến đức tính siêng năng, cần mẫn trong việc chăn bầy. Nhờ đó mà bầy đàn được sự sống và sống đầy đủ. (Giăng 10:10b)
Nhờ biết cảnh trạng mới săn sóc phù hợp và đúng mức. Sứ đồ Phao-lô khích lệ những người chăn bầy trong Hội thánh tại Ê-phê-sô: “Anh em phải giữ mình và chăn giữ bầy chiên mà Thánh Linh đã giao cho anh em chăm sóc, là Hội thánh mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.” Ông cũng báo trước: “Sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu…” (Công Vụ 20:28-29) Người chăn bầy thuộc linh cần hết sức cảnh giác để nhận biết điều gì đang xảy ra và có thể xảy đến cho bầy của mình thì việc siêng năng chăm sóc bầy mới thật sự có kết quả.

Comments are closed.