Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 9. TIỀN TRÊN THẢO MỘC TRONG RỪNG

27 25 Làm sạch cỏ khô, mùa màng mọc lên xanh cánh đồng,
Thảo mộc um tùm phủ khắp núi non. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 27:23 khuyến khích siêng năng trong công việc. Châm Ngôn 27:24 nêu lý do thứ nhất khiến con người cần sống cần mẫn vì giàu có chóng qua và ngôi nước chẳng trường tồn. Châm Ngôn 27:25 nêu lý do thứ hai khiến con người cần sống cần mẫn: Đó là sự ban tặng của Đức Chúa Trời.
Có bao giờ tiền mọc trên cây không? Trong lãnh vực nông nghiệp, tiền có mọc trên cây và mọc trên núi. Đây là sự ban tặng của Đấng Tạo Hoá qua thiên nhiên: Chúa khiến cỏ mọc lên nuôi gia súc, tạo các rau, đậu cho loài người. (Thi Thiên 104:14)
Người siêng năng trong công việc chăn bầy (Châm Ngôn 27:23), không ỷ lại vào của cải và tiền bạc (Châm Ngôn 27:24), nhưng nhờ cậy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cụ thể là qua những điều Chúa ban cho (Châm Ngôn 27:25).
Câu Châm Ngôn đề cập đến “cỏ khô”, “cỏ non” và “rau cỏ núi” là loại thảo mộc không cần cày xới, không cần gieo hạt hoặc canh tác. Khi cỏ khô đi nó lại tiếp tục mọc. Sứ đồ Phao-lô từng nói với đám đông muốn tôn vinh ông Ba-na-ba và ông là Mộc thần và Thuỷ thần rằng: “Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn chứng tỏ sự hiện hữu của Ngài bằng những phúc lành như mưa móc từ trời, mùa màng dư dật, thực phẩm dồi dào, tâm hồn vui thoả.” (Công Vụ 14:17)
Câu Châm Ngôn đề cập đến công việc của con người. Người chăn dẫn bầy đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh. Chuẩn bị cho mùa đông, người ta ra đồng cắt cỏ dự trữ cho bầy. “Rau cỏ núi” là các loại thảo mộc trong rừng trên núi. Người chăn phải biết thu gom về cho bầy của mình, hoặc để làm các loại thuốc. Phần việc của con người là siêng năng và khôn ngoan tận dụng những điều Chúa ban cho.
Phần việc của Đức Chúa Trời là chuẩn bị, ban tặng cho con người. Chúa viếng thăm, tưới nước địa cầu, làm cho đất phì nhiêu màu mỡ. Dòng sông Đức Chúa Trời chảy tràn lan. Chúa đã chuẩn bị nó như thế. Nhuần gội luống cày, cho đất nhuyễn, và ban phúc lành cho hoa thắm quả tươi… (Thi Thiên 65:9-13) Vạn vật sống đều do tay Chúa, Ngài cấp thực phẩm đúng nhu cầu. Chúa phân phối, chúng liền ăn uống đến no nê thực phẩm Ngài ban. (Thi Thiên 104:27-28)

Comments are closed.