Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 9. ĐƯỢC ẤM NO ĐỂ GIÚP NGƯỜI KHÁC NO ẤM

27 26 27 Lấy lông cừu con làm áo xống,
Với sữa dê cả nhà có thực phẩm dư dật;
Bán bớt súc vật con tạo thêm ruộng đất. (Bản Hiện Đại)
Khi đã toàn tâm toàn ý với công việc, không chạy theo giàu sang quyền thế, biết sử dụng những điều Đức Chúa Trời ban cho thì việc chăn bầy sẽ có kết quả.
Châm Ngôn 27:26-27 không đề cập đến người chăn bầy giàu có, nhưng mô tả cuộc sống ấm no, đầy đủ của gia đình người chăn.
-“Ấm”. Nhờ bầy chiên sinh sản, có nhiều chiên mà người chăn hớt lông chiên, xe thành len, đan dệt thành áo ấm. Ông Gióp có nói về việc nhiều người nghèo khổ nhờ lông chiên trong bầy của ông mà được ấm áp (Gióp 31:20). Như vậy đương nhiên ông ngụ ý trước hết người chăn bầy và gia đình của người chăn bầy có đủ áo xống.
-“No”. Câu Châm Ngôn đề cập đến “sữa dê… làm đồ ăn”. Phục Truyền 32:14 viết về sữa bò, sữa cừu. Ở đây người chăn nhờ vào sữa dê mà cả nhà có đầy đủ thực phẩm. Con dê được gọi là “con bò của nhà nghèo”. Một con dê có thể cung cấp sữa cho một gia đình. Người chăn rất khôn ngoan khi phát triển đàn dê để lấy sữa. Nhờ đó cá nhân (con), gia đình (người nhà con) và người giúp việc (các con đòi) đều đủ ăn đủ mặc.
-“Đồng ruộng”. Việc chăn bầy siêng năng đem đến kết quả bầy đàn gia tăng và người chăn có thể “bán bớt” dê đực để mua “đồng ruộng”. Người ta không bán chiên cái nhưng bán chiên con, chiên đực và dê đực. (Ê-xê-chi-ên 27:21)
Người chăn tiếp tục phát triển nghề nghiệp của mình. Ông mua đồng ruộng để vừa chăn nuôi, vừa trồng tỉa. Điều thú vị là ông không bỏ nghề chăn của mình, không bỏ làng quê của mình. Trước sau ông cũng là người chăn bầy với đám ruộng.
Bằng sự siêng năng của mình, không nhờ cậy nơi tiền bạc, quyền thế của đời này, người chăn bầy đã biến “bầy chiên”, “đàn bò”, với “cỏ khô”, “cỏ non”, “rau quả núi”, “lông chiên con”, “sữa dê” và “dê đực” thành áo quần, thực phẩm và đồng ruộng.

Comments are closed.