Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 9. ƯỚC NHẬN ĐƯỢC “DẦU VÀ THUỐC THƠM”

27 9 Lời khuyên nhủ chân tình như dầu thơm ngào ngạt. (Bản Hiện Đại)
Dầu và thuốc thơm là hương liệu đem lại nhiều ích lợi cho con người. Trước hết nó đem lại hiệu quả ngay lập tức, mùi hương khiến người được xức dầu cảm thấy phấn chấn, hăng hái. Ngoài ra, dầu còn là một loại thuốc xoa dịu đau đớn trong thân thể. Câu Châm Ngôn ví “lời khuyên nhủ chân tình” với “dầu thơm ngào ngạt”.
Sứ đồ Phao-lô mô tả con người trong thời kỳ cuối cùng không tặng cho nhau “dầu và thuốc thơm”. Trái lại những lời nói thốt ra từ môi miệng của họ phát xuất từ lòng vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh, phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo, không tình nghĩa, thù hằn gièm pha, truỵ lạc hung dữ, ghét điều lành, phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo… (II Ti-mô-thê 3:1-4) Nói cách khác con người là kẻ thù của nhau, bôi tro trát trấu vào nhau chớ chẳng mấy khi xức dầu thơm cho nhau.
Còn những người nhận bạn nhận bè đôi khi cũng chỉ vì vật chất. Khi giàu có thu hút nhiều bạn bè (Châm Ngôn 19:4), còn khi gặp hoạn nạn bạn hữu, thân sơ đều lãng tránh (Thi Thiên 38:11). Chẳng mấy ai quan tâm “xức dầu” cho bạn bè của mình.
Hoàng tử Giô-na-than và anh chăn chiên Đa-vít là hai người bạn thân. Trong tình bạn, hoàng tử Giô-na-than chẳng những tặng cho Đa-vít áo của mình, áo giáp, kiếm, cung, đai thắt lưng của mình (I Sa-mu-ên 18:4), chẳng những bênh vực Đa-vít, báo tin cho Đa-vít (I Sa-mu-ên 19:1-5), chẳng những kết ước với Đa-vít (I Sa-mu-ên 20), Giô-na-than còn tặng “dầu thơm” cho Đa-vít. Khi Đa-vít bị vua Sau-lơ truy đuổi phải trốn trong vùng đồi núi, hoàng tử Giô-na-than đã đi kiếm Đa-vít và khích lệ bạn vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Giô-na-than nói: “Anh đừng lo, cha tôi sẽ không bắt được anh đâu. Anh sẽ làm vua I-sơ-ra-ên và tôi sẽ làm tể tướng; cha tôi biết rõ như thế.” (I Sa-mu-ên 23:17) Lời khuyên nhủ chân tình của hoàng tử Giô-na-than như dầu thơm ngào ngạt cho ông Đa-vít. Nhớ lại tình bạn của hoàng tử Giô-na-than, ông Đa-vít nói trong nước mắt: “Anh đã làm cho tâm hồn tôi hứng khởi…” (II Sa-mu-ên 1:26b)
Ông Y-tai người Ghi-tít là bạn chí cốt của vua Đa-vít. Khi vua rời bỏ kinh đô Giê-ru-sa-lem vì mưu phản của hoàng tử Áp-sa-lôm, lời nói của ông là “dầu và thuốc thơm” cho vua Đa-vít: “Tôi thề trước Đức Chúa Trời và trên mạng sống bệ hạ, bệ hạ đi đâu tôi theo đó, dù chết hay sống cũng không màng.” (II Sa-mu-ên 15:21)

Comments are closed.