Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 9. AI CAN TRƯỜNG DŨNG MÃNH?

28 1 Dù không người đuổi, kẻ ác cắm đầu chạy,
Còn người ngay như sư tử can trường.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu hai nhân vật: “kẻ ác” và “người công chính” cùng với đặc điểm của mỗi nhân vật.
-Kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi theo. Sau khi phạm tội ông A-đam và bà Ê-va ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Gia-vê Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:8). Ông Ca-in trở thànhngười chạy trốn, kẻ lang thang trên mặt đất, vì phạm tội sát nhân mà không chịu ăn năn. Sau khi nghe biện pháp hình phạt của Chúa, ông Ca-in than: “Con là kẻ chạy trốn, lang thang xa lánh mặt Chúa…” (Sáng Thế Ký 4:12-14)
Vì sao kẻ ác chạy trốn? Vì lương tâm hoen ố khiến kẻ ác luôn đối diện với tội lỗi mình đã gây ra đến nỗi khiếp sợ và trốn chạy. Kẻ gian ác sao không hiểu biết?… Họ sẽ chìm trong khiếp sợ, kinh hoàng. (Thi Thiên 53:4, 5) Ông Ê-li-pha, bạn của ông Gióp nhận định rằng:Kẻ gian ác suốt đời luôn sầu khổ, tuổi càng cao càng chồng chất đớn đau. Tai thường nghe những tiếng dữ dằn. Giữa cảnh thái bình, bỗng nhiên lâm nạn. (Gióp 15:20-21) Tội lỗi trong quá khứ khiến kẻ ác không bình an. Vì không xưng nhận, không ăn năn tội để được tha thứ nên kẻ ác phải trốn chạy chính lương tâm mình dù không ai hạch hỏi. Đức Chúa Trời phán với người bất tuân lời Chúa, phạm tội mà không chịu ăn năn: “Ta sẽ làm cho lòng họ bồn chồn sợ hãi, tiếng lá rơi cũng đủ làm cho họ chạy trốn, họ sẽ chạy như chạy trốn người cầm kiếm và họ sẽ ngã dù chẳng ai rượt đuổi.” (Lê-vi Ký 26:36)
-Người công chính mãnh dõng như một sư tử. Đây là sự khác biệt giữa người công chính với kẻ ác. Người công chính là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trong quá khứ họ cũng là người có tội, nhưng biết ăn năn. Chúa đã tha thứ và khiến lòng sạch mọi điều gian ác. Người công chính trở thành người có lương tâm trong sạch, là người hướng về tương lai mà không cần nhìn vào kiếng chiếu hậu của quá khứ tội lỗi nữa. Đây là đời sống dũng mãnh như sư tử. Dũng cảm tiến lên, không sợ hãi, không bị phân tâm (Ê-sai 31:4a), giống như thiếu niên Đa-vít dũng cảm trong lời nói và việc làm khi đối phó với gã khổng lồ Gô-li-át. (I Sa-mu-ên 17:32-51) Những người công chính sống với lời hứa của Chúa: “Các ngươi sẽ xua đuổi quân thù, họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm ngươi. Năm người đuổi một trăm, một trăm đuổi mười ngàn. Ngươi vung gươm, quân thù ngã rạp.” (Lê Vi Ký 26:7, 8)

Comments are closed.