Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 9. ĐỪNG NHƯ TRẺ CON KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN

28 5 Kẻ ác chẳng lưu tâm đến công lý,
Người tôn thờ Chúa biết rõ công lý là gì. (Bản Hiện Đại)
Hai nhân vật được câu Châm Ngôn đề cập là kẻ “buông mình vào sự ác” (kẻ ác) và người “tìm cầu Đức Gia-vê” (người tôn thờ Chúa). Hai nhân vật có hai mức độ hiểu biết khác nhau, một người “chẳng hiểu sự công chính” (chẳng lưu tâm đến công lý), còn một người “hiểu biết mọi sự” (biết rõ công lý là gì).
Người “chẳng hiểu sự công chính”, “kẻ buông mình vào sự ác” là người vui thích làm điều xấu, khoái sự đồi truỵ của kẻ ác (Châm Ngôn 2:14). Đang sống dưới quyền lực của điều ác, người đó bán mình cho tội lỗi và bị tội lỗi cai trị, tâm trí họ hư hoại, lòng họ vô cùng đen tối, xa cách hẳn sự sống của Đức Chúa Trời, tâm hồn họ đóng kín, không thể nhận biết Ngài. Họ mất cả lương tri, không còn biết phải quấy, buông mình theo lối sống xấu xa, mê mải không thôi. (Ê-phê-sô 4:17-19) Giống như vua A-háp, họ là những người điên dại, chẳng nhìn biết Chúa. Họ khờ khạo như trẻ con không có trí khôn. Họ chỉ khéo làm ác chớ chẳng biết cách làm lành!” (Giê-rê-mi 4:22)
Đàn chim hạc biết phân biệt thời tiết; chim cu, chim yến, chim nhạn biết mùa nào phải di cư hoặc trở về, nhưng dân ta u mê chẳng biết nguyên tắc xét đoán của Chúa Hằng Hữu. (Giê-rê-mi 8:7)
Hình ảnh người buông mình vào sự ác chẳng hiểu biết sự công chính cảnh báo chúng ta (1)đừng đâm đầu vào tội lỗi đồng thời cho thấy (2)tội lỗi làm người phạm tội trở nên ngu muội như thế nào. Không sống công chính là tự đánh mất khả năng hiểu công lý.
“Người tìm cầu Đức Gia-vê” là người kính sợ Chúa. Đây là bước đầu mọi tri thức, là khởi điểm khôn ngoan. (Châm Ngôn 1:7; 9:10) Người tìm cầu Chúa chẳng những gặp được Ngài (Giê-rê-mi 29:13) mà còn được ban cho khả năng phân biệt đúng sai. Sứ đồ Phao-lô chia sẻ: Người có Thánh Linh hiểu giá trị mọi điều, nhưng người khác không hiểu họ. (I Cô-rinh-tô 2:15) Sứ đồ Giăng cụ thể hơn: Vì được Đức Thánh Linh xức dầu nên tất cả các con đều biết chân lý. (I Giăng 2:20) Cả hai sứ đồ đều đề cập đến Đức Thánh Linh là Đấng sống trong tâm linh người tôn thờ Chúa. Ngài giúp họ thông hiểu chân lý, phân biệt đúng sai và sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời.

Comments are closed.