Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 9. CHỌN NGHÈO MÀ NGAY HAY GIÀU MÀ GIAN?

28 6 Thà nghèo mà ngay thật còn hơn giàu mà bất chính. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này tương tự với Châm Ngôn 19:1.
Thà nghèo mà sống đời thanh bạch,
Còn hơn giàu có cách bất lương.
Nghèo khổ chưa phải là thất bại, giàu có chưa chắc là thành công. Theo câu Châm Ngôn, thất bại là khi “theo đường tà vạy” (bất chính), thành công là khi “ăn ở cách thanh liêm”.
Người nói rằng “thà nghèo mà ngay thật” là người xem đạo đức quan trọng hơn vật chất. Đạo đức mà sách Châm Ngôn dạy không phải “nhân đạo” (đạo đức của con người) mà là “thiên đạo” (đạo đức từ Đức Chúa Trời), tức là phát xuất từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là người có niềm tin kính và lòng mãn nguyện. Nhờ có niềm tin kính nên chấp nhậnthà nghèo mà công bằng liên chính, còn hơn bất công, thất đức để làm giàu (Châm Ngôn 16:8).
Nhờ có niềm tin kính nên không tin cậy nơi tiền tài vật chất là thứ chẳng đem lại sự sống mà chỉ tin cậy Đức Chúa Trời: Tin cậy tiền của sẽ suy bại. Tin cậy Đức Chúa Trời như cây tốt tươi (Châm Ngôn 11:28). Nhờ có lòng mãn nguyện nên sống đủ ăn đủ mặc là thoả lòng rồi (I Ti-mô-thê 6:6-8). Như vậy mới có thể nói: Thà ít của mà kính sợ Đức Chúa Trời(Châm Ngôn 15:16b).
Người nói rằng “thà nghèo mà ngay thật” là người không mắc vào những cám dỗ và cạm bẫy, không bị lôi cuốn vào những ‘lòng chảo’ tham dục dại dột và tai hại (I Ti-mô-thê 6:9). Đây là người không yêu thế gian lẫn những gì thuộc về thế gian (I Giăng 2:15-17).
Người nói rằng “thà nghèo mà ngay thật” là người có mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Người đó có thể khẳng định: Nếu tôi để lòng tin cậy nơi tiền bạc, và hạnh phúc tôi xây dựng trên giàu sang… thì tội tôi đáng bị toà xét xử, vì như thế là chối bỏ Chân Thần! (Gióp 31:23, 28).
“Kẻ giàu có theo đường tà vạy” là hình ảnh người “đi giẹo hai bên” (I Các Vua 18:21), người phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì (Gia-cơ 1:8). Như vậy kẻ theo đường tà vạy đang phân vân giữa con đường ngay lành và con đường tội lỗi lâu nay. Còn dân I-sơ-ra-ên vốn là tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng lại thờ thần tượng Ba-anh, đi vào con đường lầm lạc tội lỗi.

Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.