Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 9. TÁC HẠI CỦA BẠN XẤU

28 7 Con khôn ngoan tôn trọng luật pháp,
Đứa kết bạn côn đồ, gây nhục cho cha. (Bản Hiện Đại)
Nhân vật chính được đề cập đến trong câu Châm Ngôn này là “con trai”. Mối liên hệ giữa con với luật pháp của Chúa và với bạn bè chẳng những ảnh hưởng đến con mà còn ảnh hưởng đến cha mẹ của con.
Người “giữ luật pháp” là người được cha mình dạy dỗ và khuyên bảo, rồi người đó vâng theo lời cha giáo huấn (Châm Ngôn 6:20). Nhờ vâng lời cha mà con trở nên khôn ngoan thông sáng. Ông Mô-se báo cho tuyển dân của Chúa: “Các ngươi hãy làm theo các mạng lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai.” (Phục Truyền 4:6) Hai điều: “giữ luật pháp” và “khôn ngoan” thật ra chỉ là một. Người giữ luật pháp của Chúa là khôn ngoan, và người khôn ngoan giữ luật pháp của Chúa.
Nhân vật “phá đám” được câu Châm Ngôn nhắc đến là “kẻ hoang đàng” (bạn côn đồ). Đây là người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh, phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo, không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, truỵ lạc, hung dữ, ghét điều lành, phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo, ưa lạc thú hơn yêu mến Chúa, giữ hình thức đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng đạo đức. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Con nên tránh xa họ. (II Ti-mô-thê 3:2-5)
Nếu “việc giữ luật pháp” của Chúa là khôn ngoan thông sáng thì việc “kết bạn hoang đàng” vừa tổn hại cho mình (trở thành ngu dại) mà còn tổn hại cho gia đình (gây nhục cho cha). Đó là lý do vì sao cha mẹ khuyên con: “Khôn ngoan, theo đường Chúa dạy, con ơi! Đừng chơi với kẻ say mèm mê ăn. Vì tương lai họ khó khăn cơ hàn.” (Châm Ngôn 23:19-20) Bạn xấu là nguyên nhân khiến ta không tuân thủ luật pháp của Chúa. Chính vì thế người con khôn ngoan phải có thái độ dứt khoát với bạn xấu: Người ác hiểm, hãy tránh xa ta! Để cho ta giữ các điều răn, các lời huấn thị Chúa ta ban truyền. (Thi Thiên 119:115)
Bạn muốn làm cho cha mẹ bạn vui hay buồn? Con khôn ngoan làm cha vui thoả, con khờ dại khiến mẹ buồn đau. (Châm Ngôn 10:1)

Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.