Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 9. TÌNH NGƯỜI TRƯỚC, TÍNH LÃI SAU

28 8 Tài sản của người cho vay nặng lãi
Lại rơi vào tay người biết thương hại kẻ nghèo. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu “kẻ làm cho của cải mình thêm lên” bằng việc cho vay nặng lãi và “người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ”. Hai nhân vật này đều đối diện với “kẻ nghèo khổ” nhưng thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau.
Không có gì sai lầm khi cho vay lấy lời. Người chủ đã nói với đầy tớ giấu nén bạc của chủ dưới đất rằng: “Lẽ ra anh phải đem bạc của ta đến những tay đổi bạc, rồi khi về tôi sẽ thu lại cả vốn lẫn lời.” (Ma-thi-ơ 25:27) Điều quan trọng khi cho vay là đừng bóc lột người nghèo vì họ túng quẩn. (Châm Ngôn 22:22a). Đừng làm giàu bằng cách bóc lột người nghèo (Châm Ngôn 22:16) qua việc cho vay nặng lãi, tức là “ăn lời quá phép”.
Câu Châm Ngôn đề cập đến “kẻ nghèo khổ”. Đây là đối tượng vay không chớ đừng nói đến việc vay nặng lãi. Luật pháp của Chúa chép: “Nếu có người anh em nghèo nàn, không tự nuôi sống được, ngươi phải giúp người ấy,… không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi,…” (Lê Vi Ký 25:36-37). “Kẻ làm cho của cải mình thêm lên” là người chỉ biết “tiền”, chẳng quan tâm gì đến “tình người”. Vì không quan tâm đến “người nghèo khổ” nênức hiếp người nghèo và tự biến mình thành người rủa sả Đấng Tạo Hoá (Châm Ngôn 14:31). Đức Chúa Trời hỏi: “…Cho vay nặng lãi, tăng thêm tiền lời. Kẻ đó sẽ được sống không? Không, chắc chắn nó sẽ chết, bị báo trả về những việc gian ác nó đã làm.” (Ê-xê-chi-ên 18:13)
Ông Gióp giàu có nhưng biết thương yêu giúp đỡ người nghèo khổ nói về số phận của kẻ giàu có mà gian ác như sau: “Dù họ gom góp tiền bạc như núi, sắm sửa áo quần đầy trong tủ. Dù họ có sắm sửa nhưng không được mặc. Tiền bạc họ, người vô tội sẽ chia nhau.” (Gióp 27:16, 17) Còn người công chính thì sao? –“Các người thiện lành đều đối xử cách hào sảng cao thượng với mọi người và được Đức Chúa Trời ban phúc lành dư dật.” (Ê-sai 32:8)
Đây là lời khuyên cho những người có tiền, có của. Hãy khuyên họ làm điều lành chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn lòng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật. (I Ti-mô-thê 6:18)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.