Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 9. TRÁNH NỖI SỈ NHỤC CHO CHA

27 11 Con ơi, nếu con khôn ngoan, lòng cha vui sướng,
Vì cha đáp được những lời mắng vốn tổn thương. (Bản Hiện Đại)
Đây là lời cha khuyên con, hoặc thầy giáo khuyên học trò. Lời khuyên đặt trên nền tảng nội dung đã giáo huấn, chớ không phải là lời khuyên của người vô trách nhiệm trong công tác giáo dục. Ông Phao-lô khích lệ những người con thuộc linh của mình : “Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong trong tôi, hãy làm đi…” (Phi-líp 4:9)
Nhiều lần Châm Ngôn nêu lên niềm vui của cha mẹ khi có con khôn ngoan hoặc nỗi buồn khi con khờ dại. Con khôn ngoan làm cha vui thoả, con khờ dại khiến mẹ buồn đau. (Châm Ngôn 10:1) Lòng con khôn ngoan, dạ ta phơi phới. (Châm Ngôn 23:15)
Trong câu Châm Ngôn này, ngoài người giáo dục (người cha, người thầy), ngoài đối tượng giáo dục (người con, học trò), còn có người thứ ba, đó là “kẻ sỉ nhục” người giáo dục. Vì người ta cho rằng lối sống của con phản ánh lời dạy của cha, những gì trò làm là do thầy dạy, cho nên người con (hoặc học trò) khôn ngoan sẽ là lời chứng tốt cho cha hoặc thầy giáo. Ngược lại người con (hoặc học trò) có thể là nỗi hổ thẹn cho người dạy dỗ mình.
Hành động thiếu khôn ngoan và tàn ác của ông Si-mê-ôn và ông Lê-vi khiến ông Gia-cốp phải than rằng: “Chúng mày làm hổ nhục cho cha giữa dân chúng xứ này…” (Sáng Thế Ký 34:30) Thầy tế lễ Hê-li có hai con trai là ông Hóp-ni và ông Phi-nê-a. Hai người này phục vụ trong đền tạm của Đức Chúa Trời nhưng lại là những người gian tà, không biết kính sợ Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 2:12). Họ là những người con khiến cha mình phải hổ thẹn với mọi người.
Trong lãnh vực thuộc linh, nhiều lần dân I-sơ-ra-ên làm cho danh của Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân ngoại. Chúa phán: “Dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác, mà không biết làm điều thiện.” (Giê-rê-mi 4:22)
Là con của Cha ở thiên đàng, chúng ta phải sống cách khôn ngoan để Cha vui lòng và có thể nói với ma quỷ là kẻ kiện cáo chúng ta như Ngài từng nói về ông Gióp: “Ngươi có thấy Gióp, tôi tớ ta không?” (Gióp 1:8)

Comments are closed.