Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 10. THAM THÌ THÂM

28 22 Người tham lam chạy theo của cải làm giàu,
Chẳng ngờ nghèo khó bất chợt theo sau. (Bản Hiện Đại)
Người có mắt tham trong câu Châm Ngôn này là ai? Đó là người có mắt kém chân thành(Châm Ngôn 23:6), ám chỉ người keo kiệt, bủn xỉn. Người có mắt tham là người ích kỷ, chỉ lo tích trữ tiền bạc của cải, lo làm giàu mà chẳng quan tâm đến người xung quanh. Điều này cho thấy tiền bạc có sức hấp dẫn rất mạnh.
Người có mắt tham, ham kiếm của cải. Mục tiêu của người có mắt tham là của cải tiền bạc. Suy nghĩ, tình cảm và công việc của người đó chỉ xoay quanh hai chữ tiền bạc. Động lực thôi thúc người đó sống và làm việc là lòng tham của cải. Mắt tham (lòng tham) khiến con người vội ham kiếm của cải (chạy theo của cải làm giàu). Quan niệm sai lầm về tiền bạc dẫn đến lối sống sai lầm. Người chạy theo của cải làm giàu xem tiền bạc là thần tượng, là chủ nhân. Tiền bạc trở thành Ma-môn của người ham kiếm của cải. Mục tiêu của người đó là những điều thấy được trong trần gian. Đây là hình ảnh của người sống theo sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt (I Giăng 2:16).
Người có mắt tham chỉ biết chạy theo của cải làm giàu nhưng chẳng biết (chẳng ngờ) nghèo khó bất chợt theo sau. Tham lam đẩy con người đến chỗ mù quáng và mất đi sự khôn ngoan. Người có mắt tham quên rằng:
Người rộng rãi thu hoạch nhiều,
Kẻ bòn mót lại gặp túng quẫn.
Người hào phóng sẽ thịnh vượng.
Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước. (Châm Ngôn 11:24-25)
Nghèo khó đến với kẻ vội ham kiếm của cải vì của cải phù du hết rất mau (Châm Ngôn 23:4) kèm theo là nghèo khó về phương diện tâm linh. Người ham làm giàu thướng mắc vào những cám dỗ và cạm bẫy, bị lôi cuốn vào những ‘lòng chảo’ tham dục dại dột và tai hại, bị nhận chìm xuống đáy ‘biển’ hư hoại và diệt vong. (I Ti-mô-thê 6:9)
Đối với câu hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?”, ông Giăng Báp-tít khuyên những nhân viên thu thuế: “Anh em đừng thu thuế quá lệ đã định cho mình”, khuyên lính tráng: “Các anh đừng hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền ai, hãy thoả lòng với lương bổng của mình!” (Lu-ca 3:12-14)
Chút đỉnh tài vật của người công chính,
Còn quý hơn của cải dư dật của nhiều kẻ ác.(Thi Thiên 37:16)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.