Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 10. HÀNH XỬ NHƯ THỔ PHỈ

28 24 Ăn cắp của cha mẹ mà nói: “Đâu tội vạ gì!”
Chẳng khác đồng loã với thổ phỉ. (Bản Hiện Đại)
Kẻ ăn cắp của cha mẹ là kẻ (1)biết Điều Răn của Chúa. Không được trộm cắp. (Xuất Ai Cập Ký 20:15; Phục Truyền 5:19), (2)biết ăn trộm thì phải bồi thường. Người nào bắt trộm bò, cừu của người khác rồi đem giết hoặc bán đi, phải bồi thường. Nếu là bò, một thường năm, nếu là cừu, một thường bốn. Nếu kẻ trộm còn giữ con vật và nó còn sống, dù là bò, lừa hay cừu, chỉ phải thường gấp đôi. Nếu kẻ trộm không có gì để bồi thường, phải bán mình, vì đã phạm tội ăn trộm. (Xuất Ai Cập Ký 22:1-4)
Ăn cắp của cha mẹ mình, và nói rằng: “Chẳng phải là phạm tội đâu” là hình ảnh của người con cho rằng mình có quyền hưởng gia tài; của cha mẹ trước sau gì cũng là của mình. Tệ hơn nữa là hành hung cha, xua đổi mẹ (Châm Ngôn 19:26) để hưởng gia tài (Châm Ngôn 20:21) Đây là hình ảnh của người con vô lương tâm. Không quan tâm chăm sóc cha mẹ, người con chỉ quan tâm đến tiền bạc của cha mẹ mình. Thay vì giữ gìn của cải để chăm sóc cha mẹ, người con tìm cách chiếm hữu.
Ăn cắp của cha mẹ mình, và nói rằng: “Chẳng phải là phạm tội đâu” là hình ảnh của người phạm tội bất hiếu, phạm tội ăn cắp và phạm tội với Đức Chúa Trời. Bà Ra-chên thừa cơ hội cha bận đi hớt lông cừu đã ăn cắp các tượng thần của gia đình. Bà giấu mấy tượng thần đó dưới bành lạc đà rồi ngồi chận lên. Sau đó, bà nói dối với cha mình để không bị lục soát. (Sáng Thế Ký 31:19, 34-35)
Con cái có thể ăn cắp những điều thuộc quyền sở hữu của cha mẹ một cách rất tinh vi. Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo bị Chúa Giê-xu lên án là đạo đức giả khi họ hướng dẫn con cái thưa với cha mẹ rằng: “Những điều con có thể báo đáp cho cha mẹ, con đã dùng làm của lễ hiến dâng rồi!” (Ma-thi-ơ 15:5) Hành xử như vậy là ăn cắp những điều phải báo đáp cho cha mẹ.
Câu Châm Ngôn ví đứa con ăn cắp của cha mẹ là đồng bọn với kẻ phá phách là anh em của người phá hoại (Châm Ngôn 18:9b). Không tuân thủ điều răn, luật lệ của Đức Chúa Trời trong gia đình chẳng những phá hỏng mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ mà còn phá hỏng mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời.
Chuyện gì xảy ra khi một người dám phá phách Đức Chúa Trời và cha mẹ của mình?
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.