Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 10. PHẢN ỨNG ĐỐI VỚI PHẨM CHẤT LÃNH ĐẠO

28 28 Khi kẻ ác hưng thịnh, người lành ẩn tránh,
Khi kẻ ác suy đồi, người lành gia tăng. (Bản Hiện Đại)
Kẻ ác dấy lên (kẻ ác hưng thịnh) nghĩa là kẻ ác nắm quyền, kẻ ác lãnh đạo. Khi kẻ ác hưng thịnh cũng hàm ý tội ác gia tăng. Xứ nào nhiều tội lỗi, xứ đó có nhiều lãnh tụ (Châm Ngôn 28:2) Đi kèm với kẻ ác là bạo ngược, chết chóc. Miệng người công chính như nguồn sống, còn mồm ác nhân đầy bạo tàn. (Châm Ngôn 10:11)
Khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn. Hoàn toàn trái ngược với trường hợp người công chính thêm nhiều lên. Khi người liêm chính nắm quyền, mọi người đều hân hoan. Khi kẻ ác nổi dậy, ai nấy lo ẩn trốn tán loạn. (Châm Ngôn 28:12b) Vì sao người ta ẩn trốn?
Có khi người lành phải ẩn trốn nhằm thoát khỏi nanh vuốt của người gian ác, nham hiểm. (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:2) Thật đáng kinh ngạc khi Đức Chúa Trời dùng ông Áp-đia là người rất kính sợ Chúa giúp một trăm tiên tri của Chúa trốn thoát bàn tay khát máu của hoàng hậu Giê-sa-bên (I Các Vua 18:3-4).
Có khi vì người ngay ghét việc gian tà (Châm Ngôn 29:28a) nên ẩn mình. Vì không muốnquăng cho chó vật thánh, không muốn liệng ngọc trai cho heo (Ma-thi-ơ 7:6) nên người công chính ẩn dật.
Câu Châm Ngôn này vừa cho thấy phản ứng của dân chúng đối với giới lãnh đạo gian tà và cách cai trị tàn ác, đồng thời cũng cho thấy giới lãnh đạo đó sẽ suy tàn và bị hư mất. Thay thế cho giới lãnh đạo gian ác là giới lãnh đạo công chính. Họ không làm cho người ta trốn tránh, trái lại nhiều người ủng hộ và đi theo họ.
Khi vua A-sa lãnh đạo một cách công chính, vua loại trừ và phá bỏ tất cả các tượng thần, sửa lại bàn thờ của Chúa, chẳng những người Giu-đa, người Bên-gia-min theo vua, mà rất nhiều người Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn đều kéo nhau theo vua (II Sử Ký 15:8-9). Khi tể tướng Ha-man bị hành hình, kẻ ác hư mất đi, người Do Thái mở tiệc ăn mừng, liên hoan như ngày hội. Có nhiều người thuộc các dân tộc khác trong xứ cũng tin theo Do Thái giáo (Ê-xơ-tê 8:17b). Khi vị vua độc ác là Hê-rốt Ạc-ríp-ba qua đời, Kinh Thánh ghi rằng: Đạo Chúa tiếp tục phát triển, số tín hữu càng gia tăng (Công Vụ 12:20-24).
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.