Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 10. AI “RẮN LÒNG CỨNG CỔ” THUỘC LINH?

29 1 Người rắn lòng cứng cổ trước lời răn dạy
Sẽ suy sụp thình lình không phương chữa chạy. (Bản Hiện Đại)
Thầy tế lễ rắn lòng cứng cổ. Khi Sa-mu-ên còn là ấu nhi, thầy tế lễ Hóp-ni và thầy tế lễ Phi-nê-a là những người gian tà, không biết kính sợ Chúa (I Sa-mu-ên 2:12) Ông Hê-li trách hai con của mình nhưng họ không quan tâm đến lời cha cảnh cáo. Đức Chúa Trời sai tiên tri của Ngài đến báo trước cho cha họ, tất nhiên sau đó họ có biết. Khởi đầu loạt tai ương trong gia đình Hê-li là cả ba cha con sẽ chết trong cùng một ngày. Thế nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ họ ăn năn. (I Sa-mu-ên 2:34) Đến khi Sa-mu-ên trưởng thành, trở nên tiên tri của Đức Chúa Trời, hai thầy tế lễ Hóp-ni và Phi-nê-a phục vụ Rương Giao Ước ở chiến trường rồi họ tử trận tại đó. Ông Hê-li chết vì gãy cổ khi té từ ghế xuống. (I Sa-mu-ên 4:11, 18)
Vua rắn lòng cứng cổ. Ai-cập đã bị chín tai vạ nhưng Pha-ra-ôn vẫn chai lì. Trong tai vạ thứ mười, tất cả con trai đầu lòng, tất cả các súc vật đầu lòng của người Ai-cập đều chết thình lình trong đêm khuya. Đất nước Ai-cập suy sụp hoàn toàn. (Xuất 12:29-30)
Đức Chúa Trời dùng bốn thanh niên Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-sa-ria cảnh báo vua Nê-bu-cát-nết-sa nhiều lần về sự kiêu căng và gian ác của vua. Ông Đa-ni-ên đã khuyên vua: “Hãy lấy sự công chính mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình…” (Đa-ni-ên 4:27) Nhưng lòng dạ kiêu căng, tâm linh cứng cỏi, vua vẫn tự cao tự dại chống lại Đức Chúa Trời. Thình linh vua mất trí, bị đuổi khỏi hoàng cung, phải sống ngoài đồng, ăn cỏ như bò… (Đa-ni-ên 4:29-33)
Dân tộc rắn lòng cứng cổ. Chúa sai các tiên tri cảnh cáo I-sơ-ra-ên và Giu-đa để họ bỏ đường tội ác, tuân giữ điều răn, luật lệ mà Ngài đã dùng các tiên tri truyền cho tổ tiên họ thuở xưa. Nhưng họ nào có nghe, cứ ngoan cố chẳng kém gì tổ tiên, không tin Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Chúa giận vô cùng, Chúa trừng phạt họ, Ngài đuổi họ đi nơi khác. Họ bị đày qua A-sy-ri. (II Các Vua 17:13-23)
Hội thánh rắn lòng cứng cổ. Đức Thánh Linh khiển trách Hội thánh Thi-a-ti-rơ vì đã dung túng Giê-sa-bên, tự xưng là nữ tiên tri, dạy dỗ và quyến rũ các tín hữu phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Chúa cho họ có thời gia ăn năn, nhưng họ không chịu từ bỏ tội lỗi. (Khải Thị 2:20-22)
Ngày nay, trong hội thánh của Chúa, có ai lâm vào tình trạng “rắn lòng cứng cổ” thuộc linh không?
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.