Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 10. SỐNG BẢO TOÀN DANH DỰ VÀ TÀI SẢN

29 3 Con khôn ngoan khiến cha vui lòng,
Kẻ nuôi gái điếm phá hại gia phong. (Bản Hiện Đại)
Đôi khi một số người làm con nói: “Cuộc đời của con con lo, chẳng dính dáng gì đến cha mẹ!” Nhiều câu Châm Ngôn cho biết lối sống của con cái ảnh hưởng đến cha mẹ. Con khôn ngoan làm cho vui thoả, con khờ dại khiến mẹ buồn đau. (Châm Ngôn 10:1; 15:20; 17:21, 25; 19:13a; 23:15; 27:11; 28:7)
Câu Châm Ngôn này cho biết lối sống của con cái ảnh hưởng đến (1)niềm vui của gia đình, (2)danh dự của gia đình, và (3)tài sản của gia đình.
Vế đầu câu Châm Ngôn là hình ảnh người con ưa mến sự khôn ngoan, coi sự khôn ngoan là quan trọng nhất. Khôn ngoan là cần yếu, hãy tìm cầu khôn ngoan. (Châm Ngôn 4:7) Mục tiêu hàng đầu của đời sống phải là tìm được sự khôn ngoan còn quý hơn vàng, thu thập tri thức còn hơn gom góp bạc. (Châm Ngôn 16:16)
Người ưa mến sự khôn ngoan có mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Yêu mến sự khôn ngoan, kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi điểm khôn ngoan. (Châm Ngôn 9:10)
Người ưa mến sự khôn ngoan sống công chính, ghét điều ác và tránh xa tội lỗi. Kính sợ Chúa Hằng Hữu là ghét điều ác. (Châm Ngôn 8:13)…
Người ưa mến sự khôn ngoan khiến cho cha mẹ vui vẻ, mãn nguyện vì có con biết nghe lời cha khuyên dạy, không bỏ khuôn phép của mẹ. (Châm Ngôn 1:8)
Vế sau của câu Châm Ngôn là hình ảnh người con kết bạn với kỹ nữ. Đây là người con khờ dại. Từng được cha dạy rằng khôn ngoan cứu con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại tình với lời quyến rũ (Châm Ngôn 2:16), nhưng người con không vâng giữ lời khuyên dạy của cha, xé bỏ giao ước với Đức Chúa Trời. Thay vì tránh dâm phụ thật xa (5:8) lại đi kết bạn. Kết quả là mất cả thanh danh, để cho người lạ xâm chiếm tài sản. (5:9-10)
Phải lòng một cô gái ở thung lũng Sô-réc, sau đó kết bạn với nàng Đa-li-la, ông Sam-sôn đánh mất điều quý báu nhất Chúa ban cho ông (Quan Xét 16:4; 17) Cậu con hoang đàng với cuộc sống ăn chơi phóng đãng phung phí hết gia tài cha chia cho mình. (Lu-ca 15:11-13) Khi không kính sợ Chúa, không quan tâm đến cha mẹ, không cẩn thận trong các mối liên hệ, chẳng phải bạn huỷ hoại cuộc đời của mình, bạn còn tác hại đến nhiều cuộc đời.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.